Do zapisu liczb w systemie rzymskim używamy siedmiu znaków.

I - 1

V - 5

X - 10

L - 50

C - 100

D - 500

M - 1000

• Obok siebie nie mogą stać dwa znaki V, L ani D.

• Obok siebie mogą stać co najwyżej trzy jednakowe znaki I, X, C lub M

Wartość liczby zapisanej w systemie rzymskim odczytujemy, wykonując:

• dodawanie, jeśli po znaku liczby większej występuje znak liczby mniejszej,

• odejmowanie, jeśli przed znakiem liczby większej występuje znak liczby mniejszej - jest sześć takich        przypadków:

IV = 5 - 1 = 4

XL = 50 - 10 = 40

CD = 500 - 100 = 400

IX = 10 - 1 = 9

XC = 100 - 10 = 90

CM = 1000 - 100 = 900

przykładowe liczby zapisane w systemie rzymskim:

VI = 6

CCLXI = 261

CDLXXI = 471

MDXCIV = 1594