produces-produkuje 

throws away-wyrzucać 

damage-uszkodzić 

pollute- zanieczyszczać 

use-posługiwać się 

power-energia

afford-pozwolić sobie 

wastes-odpady 

reduces- zmniejsza się