Prekursor - człowiek, który w danej dziedzinie wyprzedza ludzi sobie współczesnych, zapowiada nowy okres, kierunek, wnosi nowe wartości.