Protagonista - Jest to aktor z teatru greckiego, był to zawsze chłopak ponieważ kobiety miały zakaz występów w teatrze. Można tego pojęcie używać do różnych spraw; opowiadania życie, główny bohater w filmach lecz najbardziej znaną formą tego słowa jest właśnie ta z teatrem.