Miniatura (iluminacja) - ręcznie malowana ilustracja lub inicjał w tekście rękopiśmiennym.