epitet( określenie rzeczownika wyrażone przymiotnikiem) podkreśla cechy zjawisk np mokry kamień

metafora ( nietypowe zestawienie wyrazów w któym zyskują nowe znaczenie)  tworzy nowe skojarzenia np aniołą widział w kobiecie

animizacja ( przpisanie przedmiotom cech istot zywych) nadaje opisowi dynamiczny charakter np pobiegnie rzeka

personifikacja ( nadanie przedmiotom, roslinom zwierzętą cech ludzkich) dynamizuje opis np wsciekłosc podaje reke łagodności 

porównanie ( zestawienie jednego zjawiska z innym pod pewnym względem podobnym za pomocą spojnikow jak jakby niby) uwydatnia cechy zjawiska np woz nurza sie w zieloność i jak łódka brodzi

porównanie homeryckie ( obsazerne porónanie w którym człon porównujący jest rozbudowany do samodzielnego obrazu) odkrywa nieoczekiwane podobieństwo np  Jako oliwka małą pod wysokim sadem

zdrobnienie ( wyraz pomniejszający wielkosc lub znaczenie wyrazu pierwotnego) wporowadza pogodny radosny nastrój

zgrubienie ( wyraz wyolbrzymiający i  wzmacniający znaczene wyrazu pierwotnego) wskazuje na emocje osoby mówiącej np wąsiska

eufemizm (wyraz lub sformułowanie użyte zamiast słow niegrzecznych) łagodzi znaczenie zastępowanych słów np łobuzy od historii 

neologizm ( nowy wyraz który do tej pory nie istniał w języku utworzony z regółami słowotwórstwa) może nadawać wypowiedzi zartobliwy charater np błyszczydła

 

 

 

archaizm(wyraz przestarzały który wyszedł juz z uzycia) wprowadza w klimat dawnych czasów np bogdaj

Alegoria ( znak który poza znaczeniem dosłownym ma znaczenie domyślne umowne alegoria jest jednoznaczna) jest elementem kompozycyjnym np roza alegoria miłosci

symbol( znak który poza znaczeniem dosłownym wyraża tresci głeboko ukryte znaczenie symbol jes wieloznaczny) buduje nastrój tajmeniczosci np ogień moze symbolizować niebezpieczeństwo zagrożenie miłosć

apostrofa(bezposiredni zwrot do adresata) podkresla emocjonalny stosunek nadawcy do adresata np gosciu siądź pod mym liściem

inwokacja( rozbudowana apostrofa na poczatku utworu w której autor zwraca sie do muzy) nadaje wypowiedzi uroczysty charakter np litwo ojczyzno moja.....

pytanie retoryczne (pytanie na które nie oczekuje sie odpowiedzi) przykuwa uwage odbiorcy np KtóZ badałą puszcz litewskich przepastne krainy az do samego srodka do jadra gestwiny

anafora(powtórzenie tych samych słow na poczatku kolejnych wersó lub zdań) uwydatnia znaczeniepowtarzanych słow np Żem czesto dumał nad mogłą ludzi Żem prawie nie znał rodzinnego domu

wykrzyknienie( wykrzyknikowe zdanie lub rónoważnik zdania) ujawnia silne emocje osoby mówiącej np Hej! gerwazy! daj gwintówke!

rym ( powtórzenie jednakowych lub podobnych zakończen wyrazów) zwraca uwage na relacje między rymującymi sie wyrazami