Pieśń jest to utwór stroficzny o regulanej budowie i wyrazistym rytmie, który jest oparty na jednakowej liczbie sylab w wersach i stałym układzie rymów. W pieśniach często występuję refren oraz powtórzenia.