Chińska wojna domowa (1946)

1949 Chińska Republika Ludowa

 Wielki skok naprzód- Plan społeczno-gospodarczy ogłoszony przez Mao Zedonga w latach (1958-1961)

Założenia:

Gigantyczny wzrost produkcji przemysłowej dzięki wykorzystaniu taniej siły roboczej

Utworzenie Komun Ludowych- samowystarczalnych wspólnot chłopów, którzy razem jedzą i pracują. Miały one zapewnić żywność 600- milionowym Chinom

Skutki:

Wielki głód Chiński spowodowany wybiciem wróbli i wielką plagą szarańczy, która zniszczyła plony

Spadek Produkcji Stali przez słabe dymarki, które wytapiały bardzo złej jakości żelazo

Mord wykonany przez komunistów gdzie zginęło przynajmniej 2,5 miliona ludzi

Rewolucja Kulturalna (1966-1969/1976)

Założenia:

Pokonanie przeciwników partii komunistycznej

Odzyskanie władzy przez Mao Zedonga

Wprowadzenie Maonizmu (Jeden z nurtów komunizmu)

Polegała:

Czerwona Gwardia ( Założona przez studentów paramilitarna organizacja)

Niszczyła zabytki, książki i inne burżuazyjne przedmioty

Prześladowała przeciwników Mao

Doprowadziła do:

Kultu jednostki

Obsadzenia urzędów państwowych zwolennikami Mao Zedonga

Międzynarodowej Izolacji Chin

Japonia po II wojnie Światowej

Okupywana przez Amerykanów do 1952r Gen MacArthur:

Zachował u władzy cesarza

Zmusił go do zrzeszenia się z „boskości”

Przygotował demokratyczną konstytucję Japonii

Zapewnił Japonii pomoc gospodarczą USA

W czasie wojny koreańskiej nastąpił rozwój japońskiego przemysłu z powodu amerykańskich zamówień dla armii. Pod koniec lat 60 Japonia stała się 2 potęgą gospodarczą świata