Poprawne formy czasu przeszłego czasownika iść to: 

w liczbie pojedynczej rodzaju męskiego: (ja) szedłem, (ty) szedłeś, (on) szedł. 

w liczbie pojedynczej rodzaju żeńskiego: (ja) szłam, (ty) szłaś, (ona) szła.