Koniec wojny nie oznaczał powrotu generała do kraju. Pozostał on na emigracji, a władze komunistyczne w 1946 r. pozbawiły go polskiego obywatelstwa. Anders został więc w Londynie i tam zajął się organizacją poprawy warunków życia polskich żołnierzy. Od 1949 r. był przewodniczącym Skarbu Narodowego, a w 1954 r. został członkiem Rady Trzech.

Generał Władysław Anders zmarł 12 maja 1970 r. Został pochowany we Włoszech, na Polskim Cmentarzu Wojennym pod Monte Cassino.