Urodził się 11 sierpnia 1892 r. w Błoniu. Jego ojciec pracował jako agronom i zarządca dóbr ziemskich. Mama z kolei zajmowała się domem i dziećmi (Władysław miał czterech braci). Jego rodzina wywodziła się z Inflant, a rodzice byli wyznania ewangelickiego. Jako młody chłopak, Anders uczęszczał najpierw do gimnazjum, a potem do szkoły średniej w Warszawie. Kiedy ukończył 18 lat, został powołany do armii rosyjskiej, a tam uczył się w kawaleryjskiej szkoły oficerów rezerwy. Następnie rozpoczął studia na politechnice w Rydze.