Pan Wołodyjowski

Henryk Sienkiewicz

Biografia autora

Henryk Sienkiewicz urodził się w 1846 r. w Woli Okrzejskiej na Podlasiu w niezbyt zamożnej rodzinie ziemiańskiej. Wychowywał się w poszanowaniu tradycji szlacheckich i patriotycznych. Szkołę średnią ukończył w Warszawie, jednak często odwiedzał rodzinne strony. Rozpoczął studia w Szkole Głównej w Warszawie, początkowo prawnicze i medyczne, później jednak przeniósł się na kierunek humanistyczny. Literatura była jego pasją od dzieciństwa, a w trakcie nauki uniwersyteckiej pogłębił znajomość piśmiennictwa staropolskiego. Poświęcał się również badaniom języka tych czasów, co wykorzystał później w trakcie pisania Trylogii.

Pracę literacką rozpoczął jako publicysta i recenzent w znanych tygodnikach warszawskich. Czytelnikom podobał się dowcipny styl, trafne obserwacje i śmiałe opinie młodego dziennikarza, który podpisywał się pseudonimem „Litwos”. W prasie Sienkiewicz dawał wyraz swoim przekonaniom pozytywistycznym. Głosił konieczność oświaty i opieki socjalnej dla najbiedniejszych warstw wiejskich i miejskich (praca organiczna i praca u podstaw). Krytykował bogate mieszczaństwo i arystokrację za egoizm i bezduszność wobec nędzy i zacofania najbiedniejszych: chłopów i robotników.

Wkrótce zaczął wydawać pierwsze utwory epickie: powieść Na marne, nowele i opowiadania (Humoreski z teki Worszyłły, Hania, Stary sługa). Utwory te ukazywały się w odcinkach w prasie. Przyniosły autorowi dużą popularność.

W 1876 r. wraz z grupą przyjaciół (była wśród nich słynna aktorka - Helena Modrzejewska) wyjechał do Ameryki Północnej. Plonem doświadczeń tej podróży były nie tylko Listy z podróży do Ameryki, ale i szereg nowel: Orso, Sachem, Latarnik, Wspomnienie z Maripozy, Za chlebem.

Po powrocie z Ameryki pisarz ukończył i opublikował wstrząsające Szkice węglem - dramatyczny obraz niesprawiedliwości społecznej. Podobnie tragiczną wymowę mają nowele: Janko Muzykant, Jamioł, Bartek Zwycięzca.

Największe uznanie przyniosły Sienkiewiczowi wielkie powieści historyczne: Trylogia, złożona z trzech odrębnych fabularnie powieści połączonych osobami bohaterów i czasem wydarzeń: Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski. W tych utworach autor przedstawił własną wizję rzeczywistości siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej.

Kolejnym dziełem z dziejów historii Polski są Krzyżacy, powieść, w której artysta po mistrzowsku ukazał wizję przeszłości z okresu zmagań Polaków z Zakonem krzyżackim.

Przedmiotem zainteresowania pisarza była również historia starożytnego Rzymu. Obraz początków chrześcijaństwa, ukazany w powieści Quo vadis, znalazł uznanie nie tylko w oczach rodaków, ale i międzynarodowej krytyki literackiej. Za Quo vadis Sienkiewicz jako pierwszy Polak otrzymał literacką Nagrodę Nobla w 1905 r.

Następne utwory powieściowe: Rodzina Połanieckich i Bez dogmatu dotyczą problemów współczesnych autorowi. Nie spotkały się one z tak dobrym przyjęciem jak wcześniejsze utwory historyczne.

W 1890 r. Sienkiewicz odbył podróż po Afryce, z której przywiózł pomysł na powieść W pustyni i w puszczy.

Jak rzadko który pisarz, Sienkiewicz, spotkał się z wyrazem szacunku i uznania już za życia. Jednym z dowodów było podarowanie autorowi Trylogii dworku i majątku ziemskiego w Oblęgorku na ziemi kieleckiej. Dar ten ufundowali czytelnicy z dobrowolnych składek.

Henryk Sienkiewicz zmarł w 1916 r. w Vevey w Szwajcarii, gdzie przebywał w związku z działalnością społeczną na rzecz ofiar I wojny światowej.

Jego prochy sprowadzono do Polski w 1924 r. i uroczyście pochowano w podziemiach katedry św. Jana w Warszawie.

Potrzebujesz pomocy?

Pozytywizm (Język polski)

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A. Sabak, D. Stopka, A. Szóstak, D. Pietrzyk, A. Popławska
redaktorzy: Agnieszka Nawrot, Anna Grzesik
korektorzy: Ludmiła Piątkowska, Paweł Habat

Zgodnie z regulaminem serwisu www.bryk.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2021 Wszystkie prawa zastrzeżone.