Spis treści:

Biznes i zarządzanie – nowy przedmiot 

Nowy przedmiot, o nazwie biznes i zarządzanie, pojawi się w szkołach od 1 września 2023 roku. Nowe zajęcia mają zastąpić w szkołach ponadpodstawowych dotychczasowy przedmiot o nazwie podstawy przedsiębiorczości i być realizowane obowiązkowo na poziomie podstawowym w wymiarze 1 godziny tygodniowo przez dwa lata (w liceum i technikum) lub 2 godzin tygodniowo przez rok w I lub II klasie szkoły średniej. W przypadku poziomu rozszerzonego ma to być wymiar 8 godzin tygodniowo w całym okresie nauczania w liceum lub technikum (np. po 2 godziny tygodniowo w każdym roku) lub 6 godzin w liceum dla dorosłych. Od 2027 roku będzie można natomiast zdawać BiZ na maturze jako dodatkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma mieć częściowo formę grupowego projektu, a częściowo – wypowiedzi pisemnej.

Treści przekazywane uczniom na nowych zajęciach mają zostać poszerzone w stosunku do podstawy programowej starego przedmiotu, w szczególności o aspekty praktyczne. Zostaną ograniczone przede wszystkim zagadnienia z makroekonomii na rzecz tematyki finansów osobistych oraz rozwoju kompetencji miękkich. Lekcje z biznesu i zarządzania mają przygotować uczniów do gospodarowania własnymi finansami, wejścia na rynek pracy, a nawet założenia i prowadzenia własnej działalności.

Na zajęciach z tego przedmiotu będzie stawiany nacisk na praktykę oraz pracę w grupach, a uczniowie mają analizować zagadnienia na przykładach konkretnych polskich i zagranicznych przedsiębiorców. Mają być na nich również wykorzystywane nowe technologie oraz narzędzia cyfrowe.

Przeczytaj również: Matura próbna 2023 już w grudniu. Znamy terminy wszystkich egzaminów

Podstawa programowa języka łacińskiego

Od września 2023 roku uczniowie dostaną możliwość uczenia się języka łacińskiego na poziomie podstawowym jako drugiego języka obcego w klasach VII-VIII szkoły podstawowej oraz w szkole średniej. Do tej pory w szkołach funkcjonował przedmiot język łaciński i kultura antyczna, którego można było uczyć jedynie jako trzeciego języka obcego w ramach dodatkowych zajęć – jako przedmiotu do wyboru w zakresie podstawowym w klasie I szkoły średniej lub w zakresie rozszerzonym przez cały cykl kształcenia. Drugim, obowiązkowym językiem mógł być zaś jedynie któryś z języków obcych nowożytnych.

Dla przedmiotu zostanie określona nowa podstawa programowa. Pojawią się też zmiany w egzaminie maturalnym z języka łacińskiego, który będzie można zdawać w nowej formule od roku szkolnego 2026/2027.

Jako motywację do wprowadzenia zmian dotyczących tego przedmiotu MEiN podaje realizację polityki oświatowej państwa, w której skład wchodzi m.in. „działanie na rzecz szerszego udostępnia kanonu i edukacji klasycznej oraz sięganie dziedzictwa cywilizacyjnego Europy”.

Co zmieni się w nauczaniu techniki?

Zmiany w podstawie programowej przedmiotu technika są podyktowane zrealizowaniem w polskich szkołach programu „Laboratoria Przyszłości”, dzięki któremu 99 proc. szkół zostało wyposażonych w sprzęt multimedialny i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Nowe wyposażenie szkół ma pozwolić na innowacyjne podejście do kształcenia technicznego i to właśnie za jego sprawą w podstawie programowej ma pojawić się część nowych treści.  

Drugi moduł zmian będzie dotyczył rozszerzenia zagadnień wychowania komunikacyjnego. Potrzebę edukacji młodzieży w tym temacie zgłosiła Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Przeczytaj również: Edukacja domowa zagrożona. Nowy projekt ustawy oświatowej dużo zmienia

Gry w spisie lektur z języka polskiego

Ostatnią, najmniejszą zmianą, jest dodanie do spisu lektur z języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych dwóch pozycji, którymi są edukacyjne gry wideo:

  • „This War of Mine” (11 bit studios),
  • „Gra Szyfrów” (Instytut Pamięci Narodowej).

Pierwsza z nich przybliża życie cywilów, którzy muszą przeżyć w mieście ogarniętym wojną. Gracz ma kierować grupą ocalałych osób, podejmując decyzje, które pozwolą im przetrwać. Dzięki grze uczniowie mogą poznać realia wojny oraz wstawić się w położenie doświadczających jej ludzi.

Druga z gier dotyczy przebiegu wojny polsko-bolszewickej z 1920 roku oraz wpływu na jej finał polskiej kryptologii. W grze zobaczymy m.in. dokładnie odwzorowane historyczne eksponaty, a gracze mogą się wcielić się w role żołnierzy, biorących udział w różnego rodzaju misjach, podczas których muszą łamać szyfry i używać różnego rodzaju urządzeń sprzed ponad 100 lat. 

Obie gry są dostępne do pobrania na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej MEiN.

Konsultacje publiczne mają trwać do 25 listopada 2022 roku, a swoje opinie lub uwagi dotyczące zmian w podstawach programowych można zgłaszać mailowo na skrzynkę: sekretariat.dkopp@mein.gov.pl.

oprac. Joanna Cwynar

 

Rozwiąż nasze quizy:

QUIZ ortograficzny. Czy wiesz, jak zapisać te rzadko używane wyrazy?

Bardzo trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. Nieliczni zdobywają 100 proc.

QUIZ: Byłeś uczniem w PRL? Z łatwością odpowiesz na te pytania, choć przy 9. może być różnie