System oceniania

Dawniej:  Szkolna skala ocen składała się z czterech stopni. Najlepszą oceną była 5 – stopień bardzo dobry, natomiast „dwójka” była stopniem niedostatecznym. 

Dziś: Obowiązuje sześciostopniowa skala ocen. Najwyższa ocena to 6 – celujący,  najgorsza – 1, czyli niedostateczny, a „dwójka” zyskała nazwę „mierny” (później „dopuszczający”).  Ten system został wprowadzony w 1991 r. Czterostopniowa skala obejmuje obecnie tylko szkoły wyższe. 

Mundurki

Dawniej: Uczniowie mieli obowiązek noszenia jednakowych mundurków szkolnych. W czasach późnego PRL-u dziewczynki nosiły fartuszki ściągnięte w talii, zaś fartuszki chłopięce przypominały kurtki „pilotki”. Wspólnym elementem był biały kołnierz przypinany na guziki. W szkole nie uznawano innych kolorów ubioru niż biały i granatowy lub czarny. Dodatkowo do mundurka przyszyta była tarcza z nazwą i numerem szkoły.

Dziś:  Istnieje dowolność w ubiorze. W 2006 r. minister Roman Giertych zaproponował reaktywację mundurków, jednak pomysł nie został przyjęty z entuzjazmem, dlatego już dwa lata później zlikwidowano obowiązek noszenia jednolitego stroju.  Tradycja biało-granatowych strojów obecnie widoczna jest jedynie podczas uroczystości szkolnych. 

Religia

Dawniej: Bardzo gorliwie podchodzono do kwestii wiary. Uczniowie modlili się razem z nauczycielami przed rozpoczęciem i po zakończeniu każdej lekcji. Oprócz tego nagrodami za osiągnięcia w każdej dziedzinie były różańce i modlitewniki. 

Dziś: Zwyczaj przystępowania do modlitwy na początku i na końcu lekcji utrzymał się jedynie podczas zajęć religii. Dodatkowo uczniowie mają wybór między uczęszczaniem na lekcje religii i etyki. Nagrodami za wysokie wyniki w nauce są zazwyczaj ciekawe książki. 

Wyposażenie szkół

Dawniej: Nauczyciele posługiwali się wyłącznie podręcznikami, słownikami i encyklopediami. Do nauki liczenia służyły „patyczki” lub liczydło. Podręczniki przekazywano kolejnym uczniom z roku na rok, a ze względu na kryzys, jeden egzemplarz był używany zazwyczaj przez kilka dzieci jednocześnie. Większość szkół nie posiadała sal gimnastycznych, dlatego zajęcia wychowania fizycznego odbywały się na korytarzach. 

Dziś: Szkoły posiadają doskonale wyposażone laboratoria, przestronne sale gimnastyczne oraz pracownie komputerowe. Nauczyciele mogą posługiwać się wiadomościami z Internetu, a lekcje urozmaicane są filmami, praktycznymi zajęciami z mikroskopem czy ćwiczeniami wykonywanymi na tablicach interaktywnych. Dawne liczydła na lekcjach matematyki zastąpiły kalkulatory. 

Obecnie placówki dysponują większą ilością pomocy dydaktycznych, dzięki czemu lekcje są ciekawsze, a uczniowie poznają świat nie tylko ucząc się teorii z książek.  Zmieniło się nie tylko wyposażenie szkół, ale i podejście do nauki.