Spis treści:

O ile wzrosły wydatki statystycznego studenta względem ubiegłego roku?

Twórcy raportu „Portfel studenta 2022” porównali dane z ubiegłego i bieżącego roku, dotyczące średnich miesięcznych wydatków przeciętnego studenta. Okazało się, że dziś student musi wydać na swoje utrzymanie o 437 zł więcej niż w 2021 roku. Jest to wzrost o 11,6 proc. Rok temu student musiał wydać 2740 zł, dziś jest to już 3117 zł.

Aż 38 proc. studentów uważa, że ich sytuacja finansowa pogorszyła się względem ubiegłego roku. 12 miesięcy temu takie zdanie miała tylko 1/4 badanych.

Znacząco zmniejszyła się też liczba studentów, których miesięczne wydatki wynoszą do 1000 zł. Obecnie jest to jedynie 35 proc. ankietowanych, podczas gdy rok temu było ich 42 proc. O 3 punkty procentowe zmalała też liczba osób, których wydatki znajdują się w przedziale od 1001 do 2000 zł. Z 14 do 19 proc. wzrosła natomiast grupa osób, które wydają na życie od 2001 do 3000 zł.

Przeczytaj również: Co chcą studiować tegoroczni maturzyści? Na ten kierunek jest aż 32 kandydatów na jedno miejsce

Jak wyglądają oszczędności studentów 2022 roku?

Zmiany pojawiły się również w oszczędnościach studentów. W 2021 roku nie miało ich w ogóle 14 proc. ankietowanych, teraz jest ich 18 proc. Znacząco spadała też liczba studentów posiadających oszczędności w wysokości od 1001 do 2500 zł – rok temu miała je 1/5 osób, dziś – tylko 16 proc.

Gdzie mieszkają i ile wydają studenci na mieszkanie?

Jak przeczytamy w raporcie, zmieniają się też związane z miejscem zamieszkania praktyki studentów. Najwięcej z nich, bo 43 proc., mieszka u rodziny lub znajomych i nie płaci za wynajem. Względem ubiegłego roku jest to jednak spadek o 7 punktów procentowych. Zatem coraz mniej studentów zostaje w rodzinnych domach na okres studiów. Z 5 na 8 proc. wzrósł natomiast odsetek studentów mieszkających w akademikach.

Największą część miesięcznego budżetu studentów pochłaniają wydatki na czesne (w przypadku studiów niestacjonarnych lub prywatnych). W dalszej kolejności jest pokój lub mieszkanie.

Ile zatem wydają na mieszkanie lub pokój studenci? Blisko 1/3 z nich płaci za nie od 501 zł do 800 zł, 20 proc. poniżej 500 zł i prawie tyle samo respondentów od 801 zł do 1000 zł. Kwoty w wysokości od 1001 zł do 1200 zł przeznacza 17 proc. studentów, a 15 proc. badanych – jeszcze wyższe sumy.  

Jakie nieruchomości wynajmują studenci? Zmalała liczba osób wynajmujących pokój z drugą osobą – z 24 na 19 proc., a także o jeden punkt procentowy liczba osób wynajmujących pokój z dwiema lub większą liczbą współlokatorów. 77 proc. studentów wynajmuje całą nieruchomość lub samodzielny pokój, co może świadczyć o tym, że młodzi ludzie coraz większą wagę przywiązują do prywatności.  

Prócz prywatności studenci zaczynają też coraz bardziej cenić sobie standard wynajmowanych przez siebie nieruchomości. Blisko połowa z nich uważa, że zamieszkuje lokal o dość wysokim albo bardzo wysokim standardzie, 42 proc. – przeciętnym, a tylko 11 – niskim lub bardzo niskim. 

Przeczytaj również: Jakie kierunki opłaca się studiować? ELA pomaga maturzystom wybrać

Ile chcą zarabiać studenci?

Oczekiwania zarobkowe studentów z roku na rok również wzrastają. Dziś mediana oczekiwanego przez nich wynagrodzenia netto wynosi 4863 zł. Rok temu było to 4500, a dwa lata temu – 4000.

Co wpływa na wzrost potrzeb finansowych studentów?

Jak piszą w we wstępie autorzy raportu, nie bez znaczenia dla tegorocznych wzrostów jest zmieniająca się sytuacja społeczno-gospodarcza – inflacja związana z kryzysem po pandemii oraz konsekwencje wojny za wschodnią granicą.

Cały raport można przeczytać tutaj.

oprac. Joanna Cwynar

 

Rozwiąż nasze quizy:

QUIZ ortograficzny. Czy wiesz, jak zapisać te rzadko używane wyrazy?

Bardzo trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. Nieliczni zdobywają 100 proc.

QUIZ: Byłeś uczniem w PRL? Z łatwością odpowiesz na te pytania, choć przy 9. może być różnie