Spis treści:

Dobry Start 2023

Dobry Start to świadczenie, które przysługuje raz w roku każdemu uczącemu się w szkole dziecku do określonego wieku. Jest to wsparcie na wyprawkę przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego, czyli na wszystkie potrzebne do nauki artykuły – podręczniki, przybory oraz wszystkie inne wydatki związane powrotem uczniów do placówek edukacyjnych po wakacjach. Wysokość świadczenia wynosi 300 zł na każde dziecko, a pieniądze są wypłacane w wakacje lub w pierwszych miesiącach roku szkolnego.

Przeczytaj również: Czy każdy uczeń dostanie się do szkoły ponadpodstawowej? Rodzice boją się o wyniki rekrutacji

Komu przysługuje świadczenie 300 plus?

Pieniądze ze świadczenia Dobry Start może dostać każde dziecko uczące się w szkole i będące w odpowiednim wieku, czyli do 20. lub 24. roku życia w przypadku osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wysokość dochodu rodziny nie jest brana pod uwagę przy przyznawaniu wsparcia. Mogą je otrzymać tylko uczniowie uczęszczający do poniższych typów placówek edukacyjnych:

 • szkoła podstawowa,
 • szkoła ponadpodstawowa,
 • szkoła policealna,
 • szkoła dla dorosłych,
 • szkoła artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, 
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii, 
 • młodzieżowy ośrodek wychowawczy, 
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, 
 • specjalny ośrodek wychowawczy, 
 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie nie obejmuje natomiast studentów ani dzieci uczęszczających do przedszkoli, w tym również tych, które realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w tzw. zerówkach szkół lub przedszkoli.

Kto może się starać o pieniądze na wyprawkę szkolną?

O pieniądze ze świadczenia Dobry Start mogą starać się pełnoletni uczeń niebędący na utrzymaniu rodziców albo:

 • matka lub ojciec dziecka (w przypadku orzeczonej przez sąd naprzemiennej opieki obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub rozłące, każde z nich może otrzymać po 150 zł),
 • opiekun prawny dziecka, 
 • opiekun faktyczny dziecka (tj. osoba, która sprawuje opiekę nad dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję)
 • rodzic zastępczy, 
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
 • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Przeczytaj również: Uczniowie nie wrócą do szkół 1 września. Wakacje potrwają dłużej

Jak złożyć wniosek na wyprawkę szkolną?

Wnioski o przyznanie świadczenie Dobry Start przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dlatego to właśnie do tej instytucji należy je składać. Można to robić wyłącznie drogą elektroniczną – przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS. Pieniądze wypłacane są tylko w formie bezgotówkowej na podany we wniosku numer konta bankowego.

Czas na składanie wniosków jest długi, ponieważ rozpoczyna się 1 lipca, a kończy 30 listopada. Warto jednak pospieszyć się z jego złożeniem, ponieważ w przypadku dokumentów, które wpłyną do ZUS-u w lipcu i sierpniu, pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej do 30 września. Jeśli natomiast wniosek złoży się we wrześniu, październiku lub listopadzie, na wypłatę pieniędzy trzeba będzie czekać około dwóch miesięcy. 

oprac. Joanna Cwynar

 

Odpowiedzi do zadań z podręczników z języka polskiego znajdziesz tutaj:

Język polski  – rozwiązania do zadań z podręcznika

Język polski – odpowiedzi do zadań z zeszytu ćwiczeń

Język polski – zadania z objaśnieniami