Spis treści:

Warto w takim przypadku odwołać się od wyniku egzaminu maturalnego. To prawo przysługuje maturzystom na podstawie zapisów w ustawie o systemie oświaty. Zobacz, jak wygląda krok po kroku odwołanie od wyniku maturalnego!

Kiedy można odwołać się od wyników egzaminu?

Odwołanie od wyników matury jest możliwe. Jeśli po analizie zdobytej liczby punktów masz wrażenie, że jest ich za mało, możesz sprawdzić swój arkusz i w przypadku znalezienia w nim nieprawidłowości poprosić o jego ponowne sprawdzenie. Gdy okaże się, że miałeś rację i zostanie to potwierdzone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, możesz odwołać się od wyniku.

Jak sprawdzić swój arkusz maturalny?

Zacząć należy od złożenia wniosku o wgląd do arkusza. Na stronach internetowej Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych są dostępne wzory takiego dokumentu. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej należy złożyć do dyrektora właściwej OKE – przez system ZIU, e-mailowo, listownie lub osobiście. Trzeba pamiętać, by we wniosku należy podać cztery informacje:

  • imię i nazwisko,
  • PESEL,
  • dane kontaktowe (nr telefonu i adres mailowy),
  • wskazać arkusz, który chcemy zobaczyć (tj. przedmiot i poziom).

Na złożenie wniosku o wgląd do arkusza mamy aż 6 miesięcy od momentu otrzymania wyników (czyli od 7 lipca 2023 roku). Najlepiej zrobić to jednak jak najwcześniej od uznania, że punkty zostały źle policzone. Dzięki temu cała sprawa rozstrzygnie się szybciej, a ty będziesz miał jeszcze szansę wzięcia udziału w rekrutacjach na studia w II i III turze i to z lepszym wynikiem maturalnym, jeśli okaże się, że przy sprawdzaniu twojej pracy faktycznie popełniono błąd.

Przeczytaj również: Maturzyści już wiedzą, na jakie studia się dostali. Najpopularniejsze i najbardziej oblegane kierunki w rekrutacji 2023/2024

Jak wygląda weryfikacja pracy maturalnej?

W ciągu 5 dni od złożenia wniosku o wgląd do egzaminu powinieneś dostać informację o terminie i miejscu, w którym będziesz mógł zobaczyć swoją pracę. Na oględziny należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość. Nie można kopiować pracy egzaminacyjnej, ale dozwolone jest jej fotografowanie. Warto z tej możliwości skorzystać, szczególnie jeśli pojawiają się jakieś wątpliwości i będziesz potrzebował więcej czasu na przemyślenie odpowiedzi.

Nie można wziąć ze sobą papieru ani długopisu. Weryfikatorzy mogą sporządzać notatki, korzystając wyłącznie z materiałów udostępnionych przez pracownika OKE przydzielonego do danej procedury. Pozwala to zabezpieczyć się przed podrabianiem wyników prac lub poprawianiem błędów w arkuszach. Na weryfikację oceny egzaminu mamy co najmniej 30 minut.

Wniosek o weryfikację sumy punktów w arkuszu

Jeśli podczas przeglądania pracy zauważysz w nim jakąś nieprawidłowość, będziesz mieć możliwość złożenia wniosku o weryfikację sumy punktów w arkuszu. Wzór tego dokumentu również można znaleźć na stronach internetowych OKE, a dostarcza się go w taki sam sposób, jak w przypadku wniosku o wgląd do arkusza. Trzeba pamiętać jednak, że termin na złożenie wniosku jest krótki – są to jedynie 2 dni robocze od wglądu do pracy.

We wniosku, prócz podawanych we wcześniejszym dokumencie danych, należy zamieścić również numery zadań, co do oceny których mamy wątpliwości, oraz uzasadnić, dlaczego przypuszczamy, iż jest tam błąd.

OKE powinno przesłać nam odpowiedź tradycyjną pocztą w ciągu 7 dni. Jeśli komisja uzna, że praca rzeczywiście została nieprawidłowo oceniona, dostaniemy nowe świadectwo dojrzałości z właściwą punktacją. Jeśli nie, to będziemy mogli jeszcze odwołać się do wyższej instancji.

Jak i gdzie odwołać się do wyników matury? – Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją odesłaną ci przez OKE, pozostaje ci odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Apelację do niego należy składać za pośrednictwem dyrektora OKE w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wyniku weryfikacji.

W treści odwołania należy wskazać te zadania egzaminacyjne, w których przypadku uważasz, że liczba uzyskanych przez ciebie punktów była niewłaściwa. Do odwołania powinno być dołączone uzasadnienie, w którym udowodnisz, że twoje rozwiązanie zadań egzaminacyjnych jest poprawne. W związku z odwołaniem dyrektor OKE może przeprowadzić ponowną weryfikację sumy punktów.

Jeżeli właściwy organ uzna, że odwołanie jest zasadne w całości, ustali nowy wynik części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie do 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przesyła odwołanie wraz z jego uzasadnieniem i załączonymi dokumentami do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Jest ono rozpatrywane w terminie 21 dni od dnia przekazania go przez dyrektora OKE dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Przeczytaj również: QS World University Rankings 2024. Które polskie uczelnie znalazły się w zestawieniu?

Odwołanie od wyników matury 2023. Ile czasu trzeba czekać na odpowiedź?

Komisja Arbitrażu Egzaminacyjnego podejmuje rozstrzygnięcie w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wynosi on minimum 10 dni.

Jeżeli punkty zostały źle podliczone lub odpowiedź zgodna z kluczem została błędnie zaznaczona jako nieprawidłowa, to sprawa jest dosyć prosta. Co jednak w sytuacji, kiedy jesteś pewien, że dana odpowiedź jest prawidłowa, ale nie znajduje się ona w kluczu odpowiedzi? Decyzja wydana przez Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego jest ostateczna i nie można się od niej odwołać. Jeśli nie stwierdziła ona nieprawidłowości, to prawdopodobnie ich nie było. W razie potrzeby można przystąpić do egzaminu maturalnego w kolejnym terminie i poprawić całkowity wynik.

Cały proces odwoływania się jest bardzo prosty. Ważne jest tylko to, aby pilnować odpowiednich terminów na załatwienie poszczególnych etapów.

Czy warto odwołać się od matury?

Wiele osób z pewnością zastanawia się, czy warto odwołać się od matury. Czy pomyłki naprawdę się zdarzają? Egzaminatorzy też tylko są ludźmi i mogą popełniać błędy. Mogą źle przeliczyć punkty, czy przypadkowo nie wziąć pod uwagę kilku stron podczas sprawdzania treści. Takie wpadki działają na twoją niekorzyść. Poza tym od wyników można się odwołać, jeśli uważasz, że egzaminator nie przyznał ci wystarczającej liczby punktów za odpowiedź, która pasuje do klucza lub jest zgodna z faktami.

Dopiero po zapoznaniu się z pracą możesz zadecydować, czy chcesz się odwoływać, czy jednak nie. Jeśli masz co do tego wątpliwości, daj sobie trochę czasu na zastanowienie.

Przeczytaj również: Po tych kierunkach studiów zarabia się najwięcej. Ranking zarobków po studiach systemu ELA

Co może dać odwołanie się od wyników matury?

Jak podaje OKE, każdego roku najwięcej jest odwołań do egzaminów z biologii i chemii. Czy często udaje się zdobyć dodatkowe punkty po złożeniu wniosku? Czasem nawet jeden punkt może zadecydować o dostaniu się na wymarzoną uczelnię czy kierunek i właśnie odwołanie pozwala na uzyskanie go.

Warto też pamiętać, że składając wniosek o ponowną ocenę, można tylko zyskać punkty. Nigdy nie są one odejmowane, nawet w przypadku nieudanego odwołania. Tak naprawdę nie traci się nic poza odrobiną czasu i nerwów, zyskać można natomiast wiele.

Odwołanie od matury może być stresujące, ale na pewno się opłaca. Jeśli okaże się, że faktycznie nie przyznano ci punktów, które ci się należą, a dzięki odwołaniu je uzyskasz, będziesz mieć szanse na dostanie się na studia w II lub III turze rekrutacji.

Oprac.: Redakcja

 

Rozwiąż nasze quizy:

Mega trudny QUIZ z geografii. Zdobyć 10/15 to duży wyczyn. Spróbujesz?

QUIZ na rozgrzewkę. Rozpoznasz miasta ze zdjęć?

QUIZ ze znajomości Polski. Wiesz, gdzie to jest?