Neurobiologia

Jest to nowo otwarty kierunek interdyscyplinarny. Studenci zajmują się m.in. badaniami nad rozwojem ośrodkowym i obwodowym układu nerwowego człowieka i zwierząt. Zajęcia opierają się na podstawowych i specjalistycznych przedmiotach biologicznych, które ukierunkowane są na badania z zakresu struktury i funkcji układu nerwowego. Jest to np. neurogenetyka czy zagadnienia związane z eksperymentami na zwierzętach. Studenci po ukończeniu takiego kierunku, będą przygotowani do pracy w instytucjach akademickich, naukowych placówkach badawczych, a także w laboratoriach medycznych. 

Zielarstwo i terapie roślinne 

Studia na kierunku zielarstwo i terapie roślinne mają przygotować studentów do produkcji zielarskiej, a także do projektowania, organizowania i zarządzania gospodarstwem zielarskim. Dzięki takiemu wykształceniu, absolwent będzie potrafił wykorzystywać zioła w najróżniejszych terapiach. Z tego powodu może zająć się szeroko rozumianą działalnością zielarza - fizjoterapeuty lub handlować leczniczymi produktami pozaaptecznymi.