Spis treści:

Matura 2023 – najważniejsze informacje

Matura 2023 właśnie się rozpoczęła i potrwa do 23 maja. Absolwenci szkół średnich zdają egzamin w dwóch różnych formułach z powodu reformy edukacji, która miała miejsce w 2017 roku.    

Osoby, które uczyły się w gimnazjach oraz w roku szkolnym 2022/2023 ukończyły technikum lub szkołę branżową II stopnia, zdają egzamin w Formule 2015. Do tzw. starej matury przystępują także wcześniejsze roczniki absolwentów, chcących podejść do egzaminu po raz pierwszy lub poprawić jego wynik.

Egzamin w nowej Formule 2023 zdają licealiści z pierwszego rocznika, który chodził do ośmioklasowej szkoły podstawowej i w roku szkolnym 2022/2023 ukończył czteroletnie liceum. W następnym latach ten typ egzaminu będą zdawali również uczniowie pięcioletnich techników i szkół branżowych II stopnia, którzy chodzili do ośmioklasowej szkoły podstawowej.

Każdy maturzysta musi obowiązkowo zdać na co najmniej 30 proc. trzy pisemne egzaminy na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz podejść do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym z wybranego przez siebie przedmiotu. Prócz tego obowiązkowe są również dwa egzaminy ustne – z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. W ich przypadku również obowiązuje próg 30 proc.

Przeczytaj również: Arkusze maturalne z matematyki z ostatnich lat. Rozwiązania krok po kroku z wyjaśnieniami! Sprawdź

Najczęściej popełniane błędy na maturze z matematyki

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym odbędzie się dopiero w poniedziałek – 8 maja. Dla wielu maturzystów jest to test wiedzy, którego obawiają się najbardziej, ponieważ przy liczeniu, szczególnie w stresie, łatwo o pomyłkę. Jakie błędy najczęściej popełniają maturzyści na egzaminie z matematyki?

Pozostawienie pytań bez odpowiedzi

Wielu zdających, gdy zobaczy w arkuszu zadanie, którego nie potrafi rozwiązać, po prostu się poddaje, a jest to jeden z największych błędów, jakie można popełnić na maturze. Nawet jeśli nie mamy pojęcia, jakie będzie poprawne rozwiązanie w zadaniu zamkniętym, to lepiej zaznaczyć losową odpowiedź niż zostawić miejsce puste – a nuż trafimy na poprawną odpowiedź i zdobędziemy dodatkowy punkt.

W przypadku zadań otwartych również warto chociaż spróbować zapisać obliczenia. Nawet jeśli nie dojdziemy dzięki nim do poprawnego wyniku, to zwykle zdobędziemy jakieś punkty nawet za zapisanie poprawnego równania lub wzoru czy za prawidłowy tok myślenia.

Wychodzenie przed czasem

Sporo maturzystów kończy pisać egzamin przed wyznaczonym czasem, następnie oddaje arkusz i wychodzi z sali. Jest to duży błąd, ponieważ często dopiero po kilku minutach przychodzą nam do głowy sposoby na rozwiązanie zadania, które wcześniej wydawało nam się zbyt trudne. Jeśli jednak nim to się zdarzy, wyjdziemy z sali, to powrót do niej nie będzie już możliwy.

Zatem gdy po rozwiązaniu całego arkusza mamy jeszcze chwilę wolnego czasu, to warto pozostać w sali i wykorzystać ten moment na myślenie o czym innym niż obliczenia – być może w tym czasie wpadnie nam do głowy pomysł na rozwiązanie jakiegoś zadania lub uświadomimy sobie, że gdzieś popełniliśmy błąd.

Przeczytaj również: „Kiedyś to była matura” – tak kiedyś wyglądały matury w Polsce

Niesprawdzenie arkusza

Jeśli po rozwiązaniu wszystkich zadań zostało nam jeszcze trochę czasu, warto wykorzystać go na sprawdzenie, czy w naszej pracy czegoś nie brakuje – zobaczyć, czy z nieuwagi nie pozostawiliśmy jakiegoś zadania bez odpowiedzi, czy na pewno dokładnie przeczytaliśmy treści zadań i udzieliliśmy poprawnych oraz czy nigdzie się nie pomyliliśmy. Czasem wystarczy jedynie podstawić uzyskany przez nas wynik do równania i dzięki prostemu rachunkowi obliczyć, czy nasz wynik jest poprawny, a w przypadku pomyłki znaleźć błąd i poprawić rozwiązanie, dzięki czemu unikniemy straty cennych punktów.

Pomyłki w przenoszeniu odpowiedzi na kartę

Czasami zdarza się tak, że choć maturzysta znał prawidłową odpowiedź do zadania zamkniętego, to przy przenoszeniu jej na kartę odpowiedzi pomylił rubryki i wpisał ją w nieodpowiednie miejsce, przez co stracił punkt. Dlatego przy przenoszeniu odpowiedzi na kartę należy zachować szczególną ostrożność, a najlepiej – gdy zostanie nam chwila czasu po rozwiązaniu arkusza – jeszcze raz sprawdzić, czy wszystko się zgadza.  

Niedokładne przeczytanie polecenia

Podczas egzaminu warto dokładnie i do końca czytać polecenia. Często zdarza się, że maturzyści tracą punkty dlatego, że obliczają nie to, o co są proszeni w poleceniu zadania. Innym typem błędu, który również wynika ze niedokładnego czytania poleceń, jest zapominanie o jednostkach – niekiedy w zadaniu wartości są podane w różnych jednostkach, które przed rozpoczęciem obliczeń trzeba sprowadzić do tej samej. Niestety część zdających tego nie zauważa, przez co uzyskują oni niepoprawny wynik.

Przeczytaj również: Matura 2023 – najnowsze informacje z CKE. Wiemy, jakie rozszerzenia najchętniej wybierają maturzyści

Błędy wynikające z nieuwagi

Sporo błędów na maturze z matematyki wynika z nieuwagi oraz zbyt szybkiego i nerwowego rozwiązywania zadań. Są to m.in.:

  • zapominanie o minusach;
  • nieużywanie wzorów skróconego mnożenia lub używanie ich w nieodpowiedni sposób;
  • tzw. czeskie błędy, czyli przestawienie znaków (np. 56 zamiast 65);
  • brak zaznaczenia wszystkich informacji na wykresach.

By ich uniknąć, należy przede wszystkim nie spieszyć się zanadto w trakcie rozwiązywania zadań, a po uzupełnieniu całego arkusza dodatkowo sprawdzić, czy na pewno nic nam nie umknęło.


RAPORT MATURA 2023

Aktualności, arkusze i rozwiązania – Matura 2023

Matura 2023 z Brykiem

Podróż w czasie. Tak kiedyś wyglądały matury w Polsce