1. Jak nazywa się rodzaj połączenia pomiędzy dwoma atomami wodoru?

Wiązanie pomiędzy dwoma atomami wodoru nazywa się wiązaniem kowalencyjnym lub atomowym. Istotą tego wiązania jest istnienie sprzężonej pary elektronów, które są współdzielone przez oba atomy tworzące to wiązanie.

2. Ile elektronów walencyjnych ma każdy atom wodoru? 

Każdy atom wodoru posiada jeden elektron walencyjny. 

3. Co jest efektem łączenia się atomów? 

W procesie łączenia się atomów powstają struktury nazywane cząsteczkami. W ten sposób dwa atomy wodoru, które zostaną związane jedną parą elektronową, będą nosiły nazwę cząsteczki wodoru. 

Przeczytaj również: Matura z biologii. Czy odpowiesz na te 10 pytań?

4. Jak zbudowana jest cząsteczka azotu? 

Cząsteczka azotu jest zbudowana z dwóch atomów azotu. Jeden atom azotu posiada pięć elektronów walencyjnych, a do uzyskania ośmiu elektronów potrzebuje trzech. Dlatego każdy z atomów w cząsteczce oddaje do wspólnego użytku trzy elektrony.

5. Co to jest destylacja?

Destylacja to inaczej proces oddzielania składników cieczy poprzez odparowanie, a następnie skroplenie.

6. Czym są nukleony? 

Nukleony to o podstawowe cząstki elementarne, czyli neutron i proton, które tworzą jądro atomu.

Przeczytaj również: Powtórka do matury z historii. Okres międzywojenny. Znasz te fakty?

7. Co to jest hydroliza? 

W ten sposób nazywana jest reakcja podwójnej wymiany, która przebiega między wodą i rozpuszczoną w niej substancją. Efektem hydrolizy są nowe związki chemiczne. Schemat hydrolizy wygląda następująco: 

AB + H2O ⇌ BH + AOH

gdzie:

AB – substancja ulegająca hydrolizie

BH i AOH – produkty hydrolizy

8. Co określa liczba atomowa? 

Liczba atomowa wskazuje, ile protonów znajduje się w jądrze danego atomu. Liczba atomowa jest również nazywana liczbą porządkową, ponieważ na jej podstawie określa się kolejność występowania pierwiastków w układzie okresowym.

9. Czym różni się chemia fizyczna od jądrowej? 

Chemia fizyczna zajmuje się badaniem zależności między budową chemiczną substancji i układów a ich właściwościami fizycznymi, zaś chemia jądrowa — zjawiskami chemicznymi związanymi z przemianami jądrowymi i właściwościami jąder atomowych. 

Przeczytaj również: Matura z języka angielskiego. O to możesz zostać zapytany!

10. Jak nazywamy niesymetryczne rozerwanie wiązania kowalencyjnego, w wyniku którego obydwa elektrony wiązania pozostają przy jednym z atomów pary? 

Proces ten nazywa się heterolizą. 

11. Jak powstają struktury kowalencyjne? 

Struktury kowalencyjne tworzą się poprzez połączenie niemetalu z niemetalem, a także w wyniku  połączenia niemetalu z metalami, dla których wartości elektroujemności są zbliżone. 

12. Co to jest butan? 

Butan to związek organiczny z grupy węglowodorów nasyconych. Innymi słowy, jest to gaz palny, bezbarwny, nierozpuszczalny w wodzie. Izomerem butanu jest izobutan. 

Przeczytaj również: Matura z matematyki. Sprawdź się i odpowiedz na 15 pytań

13. Jakie zadanie pełnią reduktory w reakcjach chemicznych? 

Reduktory zwiększają swój stopień utlenienia i tym samym powodują jego zmniejszenie w pozostałych produktach reakcji.

14. Czym są izomery? 

Izomery są to związki, które posiadają ten sam skład, ale różnią się budową.

15. Czym jest polimeryzacja? 

Polimeryzacja to reakcja addycji. Proces, w którym wiele identycznych cząsteczek, które mają wiązanie wielokrotne, łączy się, tworząc jedną makrocząsteczkę.

Jeśli masz zamiar zdawać chemię na maturze, powinieneś znać podstawowe pojęcia dotyczących tej dziedziny. Pamiętaj, że chemia to nie tylko szkolny przedmiot. Mamy z nią do czynienia niemal na każdej płaszczyźnie naszego życia, dlatego warto wiedzieć, jakie dokładnie procesy chemiczne zachodzą wokół nas. 

 

RAPORT UKRAINA — ROSJA

Wojna w Ukrainie — relacje na żywo

„Obudziły mnie strzały". Wywiady, reportaże i historie osobiste z wojny w Ukrainie.

Grupa Polsat Plus i Fundacja Polsat razem dla dzieci z Ukrainy. Dołącz do zbiórki!