Kalendarium matur w terminie głównym

 • 4 maja: g. 9.00 - j. polski (pp*); g. 14.00 - j. łaciński i kultura antyczna (pr*)
 • 5 maja: g. 9.00 - matematyka (pp); g. 14.00 - historia muzyki (pr)
 • 6 maja: g. 9.00 - j. angielski (pp); g. 14.00 - język francuski (pp), język hiszpański (pp), język niemiecki (pp), język rosyjski (pp), język włoski (pp)
 • 9 maja: g. 9.00 - j. angielski (pr, dj*); g. 14.00 - filozofia (pr)
 • 10 maja: g. 9.00 - j. polski (pr); g. 14.00 - język francuski (pr, dj)
 • 11 maja: g. 9.00 - matematyka (pr); g. 14.00 - język hiszpański (pr, dj)
 • 12 maja: g. 9.00 - biologia (pr); g. 14.00 - język rosyjski (pr, dj)
 • 13 maja: g. 9.00 - WOS (pr); g. 14.00 - język niemiecki (pr, dj)
 • 16 maja: g. 9.00 - chemia (pr); g. 14.00 - język włoski (pr, dj)
 • 17 maja: g. 9.00 - historia (pr); g. 14.00 - języki mniejszości narodowych (pp)
 • 18 maja: g. 9.00 - geografia (pr); g. 14.00 - języki mniejszości narodowych (pr)
 • 19 maja: g. 9.00 - fizyka (pr); g. 14.00 - historia sztuki (pr)
 • 20 maja: g. 9.00 - informatyka (pr); g. 14.00 - j. łemkowski, kaszubski (pr)
 • 23 maja: egzaminy w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych g. 9.00 - matematyka (pp); 10.35 - historia (pr); 12.10 - geografia (pr); 13.45 - biologia (pr); 15.20 - chemia (pr); 16.55 - fizyka (pr)

*pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

Egzaminy ustne dla osób, które muszą je zdawać ze względu na chęć udziału w rekrutacjach na studia zagraniczne, będą odbywać się w dniach 18-20 maja (z przedmiotów: j. polski, j. mniejszości narodowych, j. obce nowożytne, j. łemkowski, j. kaszubski). Ich dokładne dni i godziny ustalają w każdej szkole przewodniczący zespołów egzaminacyjnych.

 

RAPORT MATURA 2022

Aktualności, arkusze i rozwiązania – Matura 2022

Matura 2022 z Brykiem

Podróż w czasie. Tak kiedyś wyglądały matury w Polsce