Kleopatra VII Wielka – Bogini Miłująca Ojczyznę 

Kleopatra VII urodziła się 69 roku p.n.e.  w Aleksandrii. Była ostatnią królową hellenistycznego Egiptu. Związana z dwoma ważnymi politykami Imperium Rzymskiego - Juliuszem Cezarem i jego stronnika Markiem Antoniuszem, nie omieszkała wykorzystać ich, budując potęgę państwa. Dzięki bliskiej współpracy z drugim z wymienionych polityków Kleopatra doprowadziła do poszerzenia granic królestwa i wzmocnienia siły Egiptu, nabytki terytorialne objęły m.in. Kretę, Cyrenajkę i Cypr, a także środkową część wybrzeża fenickiego. Zwycięstwa nie trwały jednak długo, a cała historia zakończyła się tragicznie. Antoniusz, reprezentujący wschodnie części Cesarstwa Rzymskiego wdał się w konflikt z władzą centralną Imperium – doprowadzając do wojny domowej. W 31 roku p.n.e. w greckim Akcjum doszło do ostatecznego starcia pomiędzy wojskami Oktawiana i Antoniusza, wspieranego przez Kleopatrę.

Na niekorzyść przywódczyni cesarz Oktawian pokonał połączone armie Egiptu i Antiochii reprezentowanej przez Antoniusza, co przyniosło upadek morale i wypowiedzenie posłuszeństwa pozostałych oddziałów Marka Antoniusza. Legioniści nie chcieli walczyć za Egipt i jego królową. Przez niepowodzenia w negocjacjach z cesarzem i brak perspektyw na zachowanie suwerenności swojego ukochanego państwa, Kleopatra VII popełniła samobójstwo 12 sierpnia 30 roku p.n.e. za pomocą nieznanej nam dzisiaj trucizny.