Spis treści:

Co to jest ChatGPT?

ChatGPT to chatbot (czyli program, który prowadzi konwersacje z ludźmi, odpowiadając na zadane przez nich pytania na podstawie dostępnych mu danych) opracowany przez firmę Open AI i oparty na działaniu sztucznej inteligencji. Od zwykłych chatbotów, które znamy m.in. z systemów obsługi klienta, pojawiających się na stronach internetowych, różni się przede wszystkim tym, że został opracowany i wytrenowany na bardzo dużym zbiorze danych (źródła internetowe i książkowe w wielu językach), dzięki czemu potrafi generować dłuższe odpowiedzi na bardziej złożone pytania o różnej tematyce, czego proste chatboty robić nie potrafią.

Ze względu na tak dobre wyszkolenie, ChatGPT rozumie, co zadająca pytanie osoba ma na myśli i dostosowuje odpowiedź do jej potrzeb, naśladując treści przygotowywane przez ludzi. Dlatego właśnie tak trudno zauważyć, że napisany przez sztuczną inteligencję tekst nie jest wytworem człowieka.

Przeczytaj również: Zakaz używania telefonów w szkole. Co rekomenduje Rada Dzieci i Młodzieży przy MEiN?

Czy sztuczna inteligencja napisze wypracowanie?

Ze względu na to, że ChatGPT potrafi w rozbudowany sposób odpowiadać na pytania i z dużą dokładnością opracowywać tematy na podstawie wielu źródeł, naśladując przy tym człowieka, część uczniów już próbowała wykorzystywać nowe narzędzie do pisania wypracowań i odrabiania zadań domowych.

Odpowiedź na pytanie, czy sztuczna inteligencja potrafi napisać wypracowanie, jest twierdząca – ChatGPT może napisać wypracowanie, jednak należy pamiętać o tym, że nie zawsze będzie ono skonstruowane tak, jak jest to wymagane w szkole czy na egzaminach. Stworzony przez sztuczną inteligencję tekst może nie zawierać wszystkich potrzebnych elementów wypowiedzi (np. odpowiedniej liczby argumentów czy podziału na wstęp, rozwinięcie i zakończenie) oraz odpowiedzi na wszystkie części pytania. Nie zawsze też zgłębi temat na tyle, na ile jest to potrzebne i w odniesieniu do kontekstów, które najbardziej by nas interesowały. Oprócz tego stworzony przez CzatGPT tekst może również zawierać błędy merytoryczne (nie wszystkie źródła, z których czerpie informacje, są odpowiednio zweryfikowane) oraz zawierać nieaktualne już informacje (chatbot bazuje na danych sprzed 2021 roku).  

By sprawdzić, jak wygląda to w praktyce, można wpisać w ChatGPT, np. jedno z jawnych pytań maturalnych:

2023-02-07 09_48_51-Blok Z Wielkiej Płyty
Źródło: ChatGPT


Jak możemy zauważyć, odpowiedź, którą uzyskaliśmy, zawiera wiele istotnych informacji, które mogą nam się przydać, jednak składa się ze zbyt małej liczby słów (jeśli spojrzymy np. na wymagania maturalne), nie wchodzi zbyt głęboko w temat i choć odpowiada na główne pytanie, to nie podaje np. większej liczby przykładów z treści lektury czy innych kontekstów literackich, które również są ważną częścią tego typu wypracowań. Zatem przepisanie całego zadania z ChatuGPT, prócz tego, że jest nieuczciwe, to może dodatkowo skończyć się otrzymaniem niezadowalającej oceny za oddaną pracę.  

Jednak gdy na nasze pytanie dostaniemy od ChatuGPT nie do końca satysfakcjonującą nas odpowiedź, możemy jeszcze dopytać go o interesujący nas temat, by dowiedzieć się więcej. Nie zawsze jednak otrzymamy precyzyjną i prawidłową odpowiedź:

2023-02-07 10_11_51-Blok Z Wielkiej Płyty
Źródło: ChatGPT


Tu widzimy, że ChatGPT nie do końca poradził sobie z pytaniem pomocniczym, które miało uzupełnić część wypowiedzi, która została pominięta w jego odpowiedzi na poprzednie pytanie. Co prawda dostaliśmy listę książek, w których występuje interesujący nas motyw, jednak niewiele z nich jest lekturami szkolnymi, a tytuły niektórych z nich zostały źle przetłumaczone na język polski (np. „Fahrenheit 451” zamiast „451 stopni Fahrenheita” czy „Alchemista” zamiast „Alchemik”). To pokazuje, że sztuczna inteligencja nie poradzi sobie z każdym rodzajem pytania, a także, że może sugerować błędne odpowiedzi, dlatego pisząc wypracowanie, nie warto przepisywać z ChatuGPT wszystkiego, bez zastanowienia i późniejszej weryfikacji.

Nie oznacza to jednak, że Chat GPT nie może być pomocny w pisaniu wypracowań czy w ogóle w nauce. Jego odpowiedzi na zadane przez nas pytania, mogą nam ułatwić nakreślenie ważnych punktów naszej wypowiedzi czy wskazać interesujące konteksty, które później można bardziej zgłębić lub dodatkowo sprawdzić. Tekst stworzony przez ChatGPT może być więc dla nas inspiracją do dalszych poszukiwań wiedzy czy do stworzenia wypracowania własnego autorstwa. Trzeba jednak pamiętać, że na sprawdzianie czy egzaminie nie będziemy mieć do niego dostępu, zatem warto nauczyć się budować wypowiedzi również bez takiego narzędzia i przy bazowaniu jedynie na własnej wiedzy.

Czy chatbot podaje źródła?

ChatGPT w swoich odpowiedziach zwykle nie podaje źródeł. Gdy go o nie dopytamy, niekiedy możemy uzyskać odpowiedź ze źródłami, jednak warto mieć świadomość, że nie zawsze zawarte w nich dane są aktualne oraz że czasami podane przez sztuczną inteligencję linki nie zawierają informacji, które znalazły się w jej odpowiedzi. Przy mniej precyzyjnych lub bardziej rozbudowanych pytaniach ChatowiGPT nie zawsze udaje się też podać źródła, z których korzystał.

2023-02-07 10_40_02-Blok Z Wielkiej Płyty
Źródło: ChatGPT

 

Przeczytaj również: To jeden z najlepiej opłacanych zawodów na świecie. Dzieci już się go uczą na prywatnych lekcjach

Jak rozpoznać, że tekst pisała sztuczna i inteligencja?

Wykorzystywanie sztucznej inteligencji do celów kontrowersyjnych lub nieuczciwych sprawiło, że pojawiła się potrzeba posiadania narzędzia, które będzie umiało rozpoznać, czy dany tekst jest napisany przez człowieka, czy bota. Firma Open AI, która stworzyła ChatGPT, udostępniła również stronę, na której możemy wkleić wybrany przez nas tekst i dowiedzieć się, czy jest on wytworem ludzkiego umysłu, czy sztucznej inteligencji. Nie jest to jednak narzędzie idealne, ponieważ jego rozpoznania również nie zawsze bywają zgodne z rzeczywistością.

Jeśli natomiast chcemy sami rozpoznać, czy tekst, który czytamy, pochodzi od sztucznej inteligencji, powinniśmy zwrócić uwagę na kilka kwestii, które mogą (ale nie muszą) wskazywać na to, że jego autorem jest robot. Będą to m.in.:

  • wszelkie błędy i niezręczności językowe, które nie są charakterystyczne dla człowieka;
  • duża liczba przyimków i spójników;
  • zdania mają podobną długość i są rozbudowane na takim samym stopniu;
  • brak słów slangowych, zapożyczeń, skrótów, metafor;
  • brak cech charakterystycznych dla języka mówionego.

Trzeba jednak pamiętać, że rozpoznanie pochodzenia tekstu ze stuprocentową pewnością przez człowieka czy przez służące do tego celu narzędzie, jest na ten moment niemożliwe. 

Czy ChatGPT będzie się rozwijał?

Odkąd pojawił się ChatGPT, bardzo szybko zyskuje on na popularności – liczba jego nowych użytkowników wzrasta dużo szybciej, niż działo się to w przypadku najpopularniejszych mediów społecznościowych. Mimo tego, że aktualnie nie jest on narzędziem idealnym, to ma duży potencjał rozwoju – z biegiem czasu baza danych, z której czerpie informacje, będzie się powiększać, dzięki czemu jego odpowiedzi będą precyzyjniejsze. W rozwoju chatbota mogą brać udział również użytkownicy, oceniając każdą otrzymaną od niego odpowiedź pozytywnie lub negatywnie, co w przyszłości może pozwolić na zmniejszenie liczby nieprawidłowych odpowiedzi.

oprac. Joanna Cwynar

 

Rozwiąż nasze quizy:

Czy popełniasz te typowe błędy ortograficzne? Rozwiąż QUIZ z języka polskiego

QUIZ ze znajomości Polski. Wiesz, gdzie to jest?

Test z wiedzy ogólnej. Uczeń podstawówki nie ma z nim problemu, a ty?