Kwiat jest organem roślinnym, służącym do rozmnażania. Jest to skrócony i odpowiednio przekształcony pęd, który można uznać za kłos zarodnionośny. Typowy kwiat, jaki znamy posiadają rośliny okrytonasienne. Kwiat składa się z dna kwiatowego, okwiatu, słupków, pręcików. Okwiat, to okrywa kwiatu, która może dzielić się na kielich i koronę. Kielich może być jednolity lub też może tworzyć działki w różnej ilości. Podobnie jest z koroną: może być jednolita lub podzielona na różną ilość płatków. Ilość płatków korony i działek kielicha, ich występowanie lub brak, to cechy charakterystyczne dla gatunku. Okwiat pełni funkcję ochronną dla kwiatu, a właściwie dla jego ważnych elementów. Zwabia też owady, które przenoszą pyłek i zapylają kwiaty. Do rozmnażania służą pręciki i słupki. Pręciki składają się z nitki i główki. Główka zawiera woreczki pyłkowe, w których znajduje się pyłek. Ziarnko pyłku trafia na znamię słupka, gdzie kiełkuje i wypuszcza łagiewkę zawierającą gamety męskie, które docierają w głąb słupka-do woreczka zalążkowego, w którym znajduje się komórka jajowa. Tak więc pręciki zawierają komórki rozrodcze męskie, a słupek-żeńskie. Jeśli na jednym kwiecie występują zarówno pręciki, jak i słupki, to mówimy, że kwiat jest obupłciowy. Jeśli słupki występują w obrębie gatunku na innych kwiatach, niż pręciki, to takie kwiaty są rozdzielnopłciowe. Kwiaty mogą mieć różną symetrię, w zależności od ułożenia ich elementów. Mogą być kwiaty promieniste (posiadające więcej, niż dwie płaszczyzny symetrii), kwiaty dwubocznie symetryczne (mają dwie płaszczyzny symetrii), kwiaty grzbieciste (z jedną płaszczyzną symetrii, np. kwiaty grochu). Są też kwiaty asymetryczne, bez symetrii. Kwiaty mogą być zebrane w kwiatostany, np. grono, koszyczek, wiecha, baldaszek, kłos. Najbardziej typowe kwiaty posiada magnolia i rośliny z nią spokrewnione.