Podstawowe transakcje giełdowe

Giełda- zapewnia koncentrację popytu i podaży różnych towarów w jednym miejscu i w określonym czasie oraz umożliwia zawieranie transakcji kupna – sprzedaży według z góry określonych zasad, podporządkowanych regulaminowi giełdy. Transakcje zawiera się podczas Sesji Giełdowej, która odbywa się w specjalnym pomieszczeniu zwanym parkietem. Podczas sesji na parkiet wstęp mają tylko członkowie giełdy – maklerzy, brokerzy lub pracownicy tej instytucji.

 Możemy wyróżnić następujące transakcje giełdowe:

A. transakcje rzeczywiste, zwane również transakcjami efektywnymi- charakteryzują się tym, że towar znajduje się faktycznie w dyspozycji sprzedającego i jest dostarczany kupującemu natychmiast lub w krótkim czasie po zawarciu transakcji. Celem tych transakcji jest faktyczne przeniesienie prawa własności. Wśród tych transakcji wyróżnia się:

  •   transakcje z natychmiastową dostawą (spot) – odbiór towaru następuje w ciągu jednego dnia do dwóch tygodni od chwili zawarcia umowy;
  •    transakcje „na przybycie" lub "na towary w drodze" - dotyczą towarów już załadowanych i skierowanych do określonego miejsca, po zawarciu transakcji nabywca wskazuje miejsce, gdzie towar ma być ostatecznie dostarczony;
  •    transakcje "na załadowanie" - charakteryzują się tym, że sprzedawca w późniejszym terminie dokonuje fizycznego przekazania towarów sprzedanych na giełdzie.

 Zapłata w tego typu transakcjach następuje z reguły przy dostawie towaru.

B.  transakcje na dostarczanie stanowią podstawę transakcji spekulacyjnych terminowych- realizowane są w celu sprzedaży towarów z zyskiem w nieco późniejszym czasie. Celem nie jest faktyczne posiadanie towarów, ale zyskowny obrót nimi. Bazują one na przewidywaniach przyszłych zmian cen. Nie ma fizycznego przepływu pomiędzy kupującym a sprzedającym. Kupujący przewiduje, że cena w przyszłym okresie będzie wyższa, a sprzedający, że niższa.  Transakcje te pozwalają na rozwój asekuracji cenowej i łagodzą wpływ koniunktury na wahania cen towarów.

Na giełdzie przeprowadzane są także transakcje zabezpieczające, tzw. transakcje hedgingowe. Nazwa pochodzi od angielskiego pojęcia hedge - czyli odgrodzenie się czy zabezpieczenie. Celem takiej transakcji jest zabezpieczenie się na wszelki wypadek przed zmianą ceny w niekorzystnym dla nas kierunku. Polega to na tym, że jednocześnie zawiera się transakcję odwrotną na taką samą ilość towarów.