Terminem ład społeczny określa się stan życia społecznego, który jest uporządkowany. Ład społeczny istnieje w jakimś państwie w momencie kiedy przestrzega się prawa, norm społecznych. W kraju gdzie jest ład jednostka przejawia swoje czynne uczestnictwo w życiu społecznym, publicznym, politycznym poprzez ustawy, które są uznawane za bardzo ważne.

1. Czynnikami kształtującymi ład społeczny są:

* prawo

* religia

* tradycja

* moralność

*etyka