Misjonarz (z łac. missionarius) to osoba zazwyczaj duchowna, której zadaniem jest głoszenie prawd wiary jakiejś konkretnej religii; szerzenia jej znajomości w świecie i pozyskiwanie dla niej nowych wyznawców.

W historii chrześcijaństwa misjonarze już od samego początku zajmowali bardzo ważne miejsce. Misjonarzami byli pierwsi apostołowie (samo słowo apostoł z gr. apostolos oznacza wysłannik), którzy zostali wybrani przez Chrystusa właśnie po to aby rozpowszechniać jego nauki.

Po śmierci Jezusa ich rola znacznie wzrosła. Zadaniem apostołów stało się zaniesienie chrześcijańskich prawd wiary do innych narodów i głoszenie ludziom dobrej nowiny o zmartwychwstaniu Syna Bożego.

Początki chrystianizacji nie były łatwe, wielu z tych którzy głosili Słowo Boże musiało oddać życie za rozpowszechnianie wiary. Nazywamy ich świętymi męczennikami chrześcijaństwa. Do pierwszych z nich należy św. Szczepan, ukamienowany w Palestynie w 36 roku n.e. Warto także wspomnieć świętego Wojciecha, patrona Polski, który zginął zabity przez pogańskich Prusów.

Dalsze dzieje rozwoju chrześcijaństwa można podzielić na kilka etapów. W czasie pierwszych pięciu stuleci po śmierci Jezusa chrześcijaństwo rozpowszechniło się na terenie cesarstwa Rzymskiego i stało się jego oficjalną religią. Było to właśnie wynikiem aktywności wędrownych misjonarzy. Oni pierwsi zanosili do odległych krajów nauki Chrystusa. Następnym stopniem rozwoju religii było przekazywanie wiary niechrześcijanom przez już ochrzczonych.

Kolejnym znaczący etap misji związany jest z wielkimi odkryciami geograficznymi i rozwojem europejskich koloni. Chrześcijaństwo dotarło wtedy do Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, do krajów Azji: Indii, Filipin, Birmy, na Daleki Wschód do Chin i Japonii. Rozwojowi chrześcijaństwa w tych ostatnich krajach szczególnie przysłużyła się działalność Franciszka Ksawerego. W XVI wieku był on pierwszym misjonarzem, który dotarł do Japonii. Niewiele ponad sto lat później ogłoszono go świętym, a w 1927 roku Franciszek Ksawery został patronem wszystkich misji katolickich.

Od XIX wieku działalność misyjna zyskuje nowy charakter- oprócz działań mających na celu krzewienie wiary chrześcijańskiej, misje zajmują się w ogromnym stopniu pracą charytatywną i edukacją. Zwiększa się też, dotychczas znikomy, udział w dziele zakonów kobiecych.

Obecnie misjonarzami zostają zarówno członkowie różnych zakonów jak i osoby świeckie, wyjątkowo mocno zaangażowane w sprawy wiary.

Szczególnym przykładem misjonarza- pielgrzyma jest osoba Jana Pawła II. W ciągu 27 lat swojego pontyfikatu odbył on niezliczoną ilość podróży, odwiedził kraje różnych języków i kultur. Wszędzie przyjmowany z entuzjazmem, stał się najwybitniejszym apostołem naszych czasów.

Także każda z nas, osób będących członkami Kościoła Katolickiego i wierzących w Jezusa Chrystusa jest zobowiązana do dzielenia się swoją wiarą. I to zarówno z ludźmi, którzy dotychczas nie mieli okazji zetknąć się z religią chrześcijańską, jak i z tymi którzy odeszli od wiary i którym pomoc i wsparcie duchowe jest szczególnie potrzebne. Wiarę można przekazywać zarówno słowem jak i czynem - pomagając innym ludziom i dając przykład własną postawą moralną.