Życiorys i wszystkie dane historyczne dotyczące świętej Wiktorii (zwanej też Wiktorią Rzymską lub Wiktorią z Sabiny) są bardzo niejasne i często sprzeczne ze sobą. Wiemy o niej niewiele.

Żyła prawdopodobnie na przełomie III i IV wieku za czasów panowania cesarza Dioklecjana, we wstrząsanym prześladowaniami chrześcijan Rzymie. Pochodziła z Sabiny pod Rzymem, zginęła męczeńską śmiercią przebita mieczem bądź też rozszarpana przez byka w czasie okrutnego widowiska w amfiteatrze. Cała reszta jej biografii to zbiór podań i legend, których prawdziwości nie możemy zweryfikować.

Według jednej z wersji urodziła się w zamożnej chrześcijańskiej rodzinie, miała starszą siostrę (według innej wersji przyjaciółkę) Anatolię. Dziewczyny, głęboko oddane wierze w Chrystusa, słynęły z niezwykłej urody i dobrego charakteru. Szybko też znalazły kandydatów na mężów- młodzieńców pochodzących ze znamienitych lecz pogańskich rodzin rzymskich. Wiktoria i Anatolia odmawiają więc zamążpójścia i ślubują pozostanie w dziewictwie. Powoduje to gwałtowną reakcję narzeczonych, którzy postanawiają je porwać i wywieźć do swoich posiadłości. Narzeczony Wiktorii -  Eugeniusz Eugeniusz S. Mrożek Tango, bohater drugoplanowy; brat babki Eugenii
Wygląd: Ma strój zaniedbany i zakurzony, na który składa się żakiet-jaskółka, biała koszula z brudnym kołnierzykiem, ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
zamyka ją w swoim domu w Rzymie. Niewiele to jednak pomaga, dziewczyna Dziewczyna Z. Nałkowska Medaliony - Przy torze kolejowym, bohaterka autentyczna; dziewczyna, która uciekła z transportu do obozu. Została ranna w kolano i pozostała na nasypie kolejowym. Niedaleko od niej ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum nie tylko nie wyrzeka się chrześcijaństwa, lecz wręcz rozpowszechnia go wśród domowników. Odmawia także składania ofiary pogańskim bożkom. Stając przed wyborem: utrata życia bądź też zamążpójście i wyrzeczenie się chrześcijaństwa, wybiera to pierwsze. Oskarżona przez narzeczonego o wyznawanie zakazanej wiary, zostaje bez procesu skazana na karę śmierci. Podobny los spotyka też Anatolię.

Szybko rozwija się kult świętej dziewicy i męczennicy za wiarę. Jej pierwszy, najstarszy wizerunek sięga VI wieku. Jest to mozaika z kościoła św. Apolinarego w Rawennie, w północnych Włoszech. Relikwie św. Wiktorii znajdują się w miejscowości Subiacco, ale ich część ma swoją polską historię. W XVII wieku dotarły do Łowicza. Stało się to na prośbę arcybiskupa gnieźnieńskiego Henryka Firleja, który pragnął aby  miasto Miasto Symbol potęgi, mądrości, nowoczesności, postępu, cywilizacji.
Starożytność Biblia, Stary Testament MIASTO - MIEJSCE POWSTANIA RÓŻNYCH JĘZYKÓW ŚWIATA - BABILON: W mieście tym ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
posiadało, na wzór innych ważnych miast, znaczące relikwie. Arcybiskup Arcybiskup dostojnik kościelny stojący na czele archidiecezji.
Czytaj dalej Słownik wyrazów obcych
poprosił więc papieża Urbana VIII o cząstkę relikwii świętej Wiktorii. Jak mówi legenda, konie które wiozły świętości same zatrzymały się w Łowiczu i nikt ani nic nie mogło je zmusić do dalszej drogi. Stąd też relikwie świętej po dziś dzień przechowywane są w kolegiacie Matki Bożej Wniebowziętej. Wiktoria jest także patronką miasta Łowicz i całej diecezji łowickiej; uroczystości ku jej czci obchodzone są 11 listopada, a jej wspomnienie w całym kościele katolickim przypada na 23 grudnia.

W wizerunkach św. Wiktoria zazwyczaj pokazywana jest razem ze św. Anatolią. Najczęściej artyści kierują uwagę widza na jej męczeńską śmierć i pokazują ją w scenie przebicia mieczem. Jej atrybutami są też chorągiew, palma, smok, anioł. Przedstawiana jest także jako szczodrobliwa święta rozdająca ubogim klejnoty i pieniądze.

Jak pokazałam imię "Wiktoria" posiada szlachetne, godne naśladowania pochodzenie. Kojarzy się z czystością, niezłomna wolą, całkowitym oddaniem i zawierzeniem Bogu. Myślę, że jako moja patronka święta pomoże mi wytrwać w wierze i w wypełnianiu przykazań Bożych. Jej postawa będzie dla mnie oparciem w sytuacjach trudnego wyboru i pozwoli mi pokonywać życiowe trudności.

Samo imię "Wiktoria" jest pochodzenia łacińskiego i powstało od imienia rzymskiej, pogańskiej bogini zwycięstwa Victorii. Jej świątynia znajdowała się w Rzymie na Palatynie. Wizerunki pokazują ją jako majestatyczną, piękną kobietę ze skrzydłami i w wieńcu na głowie. Jako taka bogini patronuje zwycięzcom z wszelkich dziedzin.