Opisz 5 warunków sakramentu pokuty:

  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4.  Szczera spowiedź
  5.  Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Rachunek sumienia

Jest to refleksja nad tym, co zrobiliśmy w ostatnim czasie,  a także jakie grzechy popełniliśmy. Dzięki rachunkowi sumienia będącemu świadomą analizą, uda nam się prawdziwie przygotować do spowiedzi.

Żal za grzechy

Żal za grzechy to konieczny warunek sakramentu. Bez niego nie będzie on ważny. Kiedy chrześcijanin zaczyna rozumieć, co zrobił źle – rodzi się w nim poczucie winy. Pragnie się on zmienić i żałuje tego, że postąpił źle. Żal za grzechy musi być szczery i wynikający z prawdziwych uczuć. Nie może być fałszywy i udawany.

Mocne postanowienie poprawy

Jest konsekwencją dwóch poprzednich warunków. Zdając sobie sprawę z tego, że popełniliśmy grzech, czując żal i wstyd, obiecujemy sobie i Bogu, że nie powtórzymy tych błędów, żyjąc inaczej i przestrzegając Boskich praw.

Szczera spowiedź

Spowiedź to wyznanie grzechów. Jest centralnym, bardzo ważnym ogniwem. Człowiek spotyka się wówczas w konfesjonale z kapłanem będącym pośrednikiem między człowiekiem i Chrystusem. Dzięki poprzednim warunkom jest przygotowany do spowiedzi. Bardzo ważne jest to, żeby podczas spowiedzi być szczerym i nie przeinaczać ważnych faktów. Mówiąc prawdę nie będziemy oceniani czy krytykowani przez kapłana, dlatego warto zdobyć się na szczerość.

Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

To ostatni warunek sakramentu pokuty. Polega on na naprawieniu własnych błędów, wypełnieniu pokuty, a także na poniesieniu konsekwencji swoich czynów. Czasami sama modlitwa zadana przez kapłana nie wystarcza. Trzeba np. oddać skradzione rzeczy bądź też przeprosić osoby, które skrzywdziliśmy. Wszystko w zależności od popełnionego grzechu.