Archanioł Rafał jest jednym z archaniołów w tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej. Jego imię pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza „Bóg uzdrawia”. Został stworzony przez Boga w pierwszym dniu tworzenia świata.

Archanioł Rafał – patronat i atrybuty

Jest patronem aptekarzy, chorych, lekarzy, emigrantów, pielgrzymów, podróżujących, uciekinierów, wędrowców, żeglarzy, policjantów i terapeutów. Jego atrybutami są: krzyż, laska pielgrzyma, a czasem ryba i naczynie.

Archanioł Rafał – gdzie się pojawia

Postać ta występuje tylko w jednej księdze Pisma Świętego – Księdze Tobiasza. Przyjmuje tam ludzką postać i przybierając imię Azariasz, ofiaruje młodemu Tobiaszowi wędrującemu z Niniwy do Raga w Medii swoje towarzystwo i opiekę. Archanioł chroni go przed demonami, a po powrocie uzdrawia jego ojca. Prowadzi go szczęśliwie aż do Persji, gdzie mieszka krewny rodziny, który od starego Tobiasza (ojca) pożyczył kiedyś dużą sumę pieniędzy. Archanioł nie tylko doprowadza Tobiasza do celu podróży, ale również nakłania krewnego do oddania długu, a Tobiaszowi własnej córki Sary za żonę, którą archanioł uwolnił od złych mocy.

Archanioł Rafał w sztuce

W sztuce wschodniej archanioł przedstawiany jest jako typowy anioł; młodzieniec bez zarostu, w tunice i chlamidzie lub przeważnie białej szacie. Zazwyczaj trzyma berło i glob. W ikonografii zwykle występuje wraz z archaniołami Gabrielem i Michałem jako postać asystująca przy tronie Chrystusa oraz jako obrońca i stróż przeciwko demonom i innym nieszczęściom.

Archanioł Rafał - cuda

Dzięki archaniołowi Rafałowi dokonało się wiele cudów. Ojciec wspomnianego wcześniej bohatera – stary Tobiasz – odzyskał dzięki niemu wzrok. Natomiast jego syn, gdy został posłany przez Rafała do krewnego (Gabaela), by odebrać od niego pożyczone pieniądze, odnalazł w Rafale opiekuna, który uratował go z wielu opresji. Kiedy młody Tobiasz wszedł do rzeki Tygrys, zaatakowała go olbrzymia ryba. Wtedy anioł dał mu wskazówki, dzięki którym Tobiaszowi udało się ją pokonać. Wnętrzności ryby (serce, żółć i wątroba) sprawiły, że w domu Raguela (krewnego Tobiasza) bohaterowie wypędzili demona i uratowali od niego Sarę, która później została małżonką towarzysza archanioła Rafała. Gdy podróżnicy wrócili do domu, boski posłaniec, dzięki żółci uzyskanej z ryby, przywrócił wzrok ojcu swego towarzysza.

Archanioł Rafał w liturgii

Wspomnienie archanioła Rafała w kościele rzymskokatolickim przypada na 29 września. Dzień ten ma rangę święta.Kościoły starokatolickie, mariawickie i tradycjonaliści katoliccy wspominają go 24 października, a kościół prawosławny 8 listopada.