Jako chrześcijanie szanujemy i czcimy z należytą godnością wszystkie symbole naszej wiary. Jednak szczególne znaczenie ma dla nas Krzyż. Dwie przecinające się pod kątem prostym linie stanowią najstarsze symboliczne przestawienie świata. Ponieważ krzyż jest symbolem środka świata, wpisuje się w pradawną symbolikę drzewa kosmicznego, rosnącego w centrum świata i łączącego trzy sfery - podziemia, ziemię i niebo.

W widzialnym symbolu Krzyża (jako przedmiotu kultu) możemy dostrzec "…ogrom miłości Boga, który wydaje swojego Syna na śmierć". Jezus z pokorą przyjął wolę Ojca i oddał się w ręce nieprzyjaciół, którzy chcieli Go ukrzyżować. Wcześniej okrutnie biczowany musiał nieść na swoich ramionach ciężką belkę, na której miał zawisnąć. Po przez krzyż i mękę - Jezus odkupił świat. Dlatego właśnie Krzyż staje się dla nas symbolem zwycięstwa nad śmiercią.

Krzyż ma również ogromne znaczenie w życiu codziennym. Każdy dzień zaczynamy i kończymy znakiem krzyża poprzedzającego modlitwę. Chroni On od złego naszą duszę i ciało.

Nie zależnie od tego, pod jaką postacią widzimy Krzyż, czy jako przedmiot czy też jako znak, który czynimy, ma on dla nas ogromne znaczenie, ponieważ: "Krzyż Chrystusa objawia nam sposób umierania, który nie jest sprzeczny z logiką życia. Od tej chwili rozumiemy, że krzyż i zmartwychwstanie to dwie strony, ciemna i jasna, jednej i tej samej Miłości, jednego i tego samego Życia".