Leczeniem ciepłem jest to metoda polegająca na dostarczaniu do organizmu człowieka energii cieplnej, głównie poprzez przewodzenie oraz przenoszenie.

CIEPŁO- jest to energia powstała z bezładnego, nie ukierunkowanego ruchu cząstek oraz energia ich oddziaływania z atomami. Jednostka to kaloria.

WYMIANA CIEPŁA- jest to proces przenoszenia energii cieplnej między dwoma ciałami (z jednego na drugie)

PRZEWODZENIE- jest to wyrównanie energii kinetycznej cząsteczek na skutek ich bezpośredniego zderzenia. Zjawisko jest najczęściej spotykane w ciałach stałych. Zarówno skóra jak i tkanka tłuszczowa SA bardzo dobra warstwa izolacyjną, która utrudnia przewodzenie ciepła do otoczenia.

PRZENOSZENIE- zarówno dla gazów jak i dla cieczy- polega na ruchu (dyfuzji) cząsteczek i środowiska gazowego i środowiska ciekłego o odmiennych temperaturach, powstających na skutek zmniejszania się gęstości części środowiska o temperaturze wyższej, czyli tego które unosi się do góry (jest lżejsze).

PROMIENIOWANIE- źródłem promieniowania elektromagnetycznego jest każde ciało, które ma temperaturę wyższą od zera bezwzględnego czyli 0 Kalwinów (273,16 stopni Celsjusza). Ilość takiego promieniowania jest wprost proporcjonalna 4 potęgi danej temperatury według skali Kalwina. Natomiast długość takiej fali promieniowania (która jest emitowana przez ogrzane ciało), jest wręcz odwrotnie proporcjonalna do temperatury bezwzględnej. Za źródło promieniowania cieplnego uważa się ruch molekularny cząsteczek.