Antonin Dvořák (1841-1904)-czeski kompozytor. W latach 1857-1859 studiował w Pradze grę organową u F.Pitscha , równocześnie grając na altówce w orkiestrze Towarzystwa Św. Cecylii. W 1859 r. ukończył studia z drugą lokatą. Potem grał w małej orkiestrze K. Komzáka. Przez 9 lat był pierwszym altowiolistą orkiestry ,którą początkowo dyrygował J.N.Maýr , następnie B.Smetana .W 1873 r. objął stanowisko organisty w kościele Św. Wojciecha. Wraz z rokiem 1878 stał się członkiem stowarzyszenia Umělecká Beseda.

Sława Dvořáka rosła. Jego dzieła były wykonywane przez znanych dyrygentów. On sam również zaczął dyrygować własnymi utworami.

W 1890 r. przyjął posadę profesora konserwatorium w Pradze (później , w roku 1901 r. stał się jego dyrektorem). W latach 1892-1895 był dyrektorem konserwatorium w Nowym Jorku, gdzie wielki sukces odniosła jego IX Symfonia (wykorzystująca cechy folkloru amerykańskiego) . Jego uczniami byli m.in.: V. Novák, R.Karel, J. Suk, F. Nowowiejski.

Muzyka Dvořáka ,wykazująca styl późnoromantyczny zawiera w sobie wyraźny pierwiastek narodowy. Uwidacznia się to we wprowadzaniu folkloru czeskiego do kompozycji .Przykładem jest :Symfonia I (pojawia się tu polka) , Symfonia VI( tu taniec czeski -furiant), Tańce słowiańskie.

Ważniejsze dzieła w dorobku twórczym Dvořáka :

 • 9 symfonii , w tym m.in. I c-moll "Zlonícké Zvony" z 1865 r. oraz IX e-moll "Z Nowego Świata" z 1893 r.
 • cykl poematów symfonicznych zainspirowany balladami K.J. Erbena: Vodník ,Południca, Złoty kołowrotek(wszystkie trzy z 1896 r.) oraz Dziki gołąb(1898)
 • cykl uwertur koncertowych pt.: "Příroda, Život a Láska"(1891- 1892): I V přírodě , II Karneval , III Othello
 • Uwertura tragiczna z 1870 r.
 • Rapsodie słowiańskie na orkiestrę z 1878 r.
 • Tańce słowiańskie na orkiestrę ( wersja pierwotna z 1878 r. na fortepian)
 • Koncert fortepianowy g-moll (1876)
 • Koncert skrzypcowy a-moll (1879-1880)
 • Koncert wiolonczelowy h-moll (1895)
 • utwory kameralne, m.in. 14 kwartetów i 3 kwintety smyczkowe , tria, kwartety i kwintety fortepianowe
 • miniatury fortepianowe , m.in. 8 Humoresek na fortepian (1894)
 • pieśni i duety wokalne
 • kompozycje religijne, m.in. : Stabat Mater op.58 (1877), Psalm 149 op.79 (1879, 1887), oratorium Św. Ludmiła (1886), Msza D-dur op.86 z 1892 r.
 • opery , przede wszystkim : Alfred (1870), Król i węglarz (1871),Diabeł i Kasia (1899), Rusałka (1900), Armida (1903).