Urodził się w roku 1765 w Salzburgu. Jego ojciec, Leopold, był kompozytorem i nauczycielem.

Bardzo wcześnie okazało się, że Wolfgang jest dzieckiem o nieprzeciętnym talencie. Już w wieku sześciu lat podróżował z ojcem po Europie, koncertując jako "cudowne dziecko". Dodatkowo- wszystkie te podróże wpływały również na zapoznanie się Mozarta z nowymi gatunkami muzyki, dały także możliwość kontaktu ze sławnymi ludźmi. Duże znaczenie dla późniejszego rozwoju Mozarta jako kompozytora miała znajomość z synem Jana Sebastiana Bacha- Janem Christianem.

Wielka fala sukcesów i powodzenia stopniowo przycichła wraz z dorastaniem Mozarta. Podróż do Paryża w 1776 roku zakończyła się niepowodzeniem. W tym samym czasie zmarła matka Mozarta.

Nieprzeciętny talent Mozarta nie przejawiał się we wprowadzeniu innowacji w ścisłym tego słowa rozumieniu, ale na perfekcyjnym łączeniu tego, co zastał. W jego utworach mamy do czynienia z syntezą najlepszych elementów muzyki jego czasu.

W roku 1776 Mozart był już autorem wielu oper, symfonii, koncertów, jednak nieudana podróż do Paryża stała się pretekstem stworzenia prawdziwie wielkich dzieł. Z roku 1779 pochodzi jedna z jego najlepszych symfonii.

Mozart należał do pierwszych kompozytorów w historii, którzy nie chcieli wiązać się z żadnym dworem. Dawało to z jednej strony możliwość większej swobody twórczej i poczucie większej wolności, jednak miało też swoje słabe strony- odrywało kompozytorów od stałych dochodów. Życie Mozarta stało się szczególnie ciężkie po ślubie z Konstancją Weber. Ich problemy finansowe stawały się coraz większe. Mimo to- Wolfgang komponował dzieła wielkie. Jego pierwszą wiedeńską operą było "Uprowadzenie z Seraju", powstałe w roku 1782. Ona też przyniosła Mozartowi wielką popularność. Kolejnym wielkim sukcesem w jego karierze było "Wesele Figara" skomponowane w roku 1786.

Kolejna wielka opera pochodzi z roku 1790- "Cosi fan tutte" ("Tak czynią wszystkie"), opera komiczna, opowiadająca o kobiecej przewrotności. W roku 1791 powstał "Czarodziejski flet". Jego sytuacja materialna powoli stabilizuje się, wielkie kompozycje i rosnąca popularność Mozarta stwarza nadzieje na lepszą przyszłość- wówczas jednak Mozart umiera, prawdopodobnie wskutek infekcji nerek

Pochowano go w zbiorowej mogile dla ubogich. Dziś nie znamy miejsca złożenia jego zwłok.

Z perspektywy czasu najbardziej pociągającym aspektem twórczości Mozarta wydaje się akceptacja i sympatia, jaką darzył słabości ludzkiej natury, i którą też manifestował w swoich kompozycjach.