Korozja polega na stopniowym niszczeniu tworzywa (np. metalu, drewna) przez działanie chemiczne lub elektrochemiczne środowiska. W efekcie korozji mogą powstać różnego rodzaju pęknięcia, wżery, zmatowienia czyli ulegają pogorszeniu własności danego tworzywa. Aby zapewnić długotrwałe użytkowanie urządzeń oraz ich elementy należy odpowiednio zabezpieczyć powierzchnię części nie współpracujących ze sobą.

Operacje chroniące przed korozją:

Ochrona anodowa

Ochrona katodowa

Ochrona protektorowa

Ochrona chemiczna metali

Natryskiwanie - zabieg który rozpyla drobne cząsteczki materiałów powłokowych celem pokrycia powierzchni danych elementów.

Natryskiwanie płomieniowe

Natryskiwanie bezpłomieniowe

Natryskiwanie elektrostatyczne

Metalizowanie - proces nakładania powłoki metalowej na elementy metalowe i niemetalowe. Metalizowanie elektrolityczne

Metalizowanie natryskowe

Metalizowanie próżniowe

Metalizowanie kontaktowe

Metalizowanie ogniowe

Metalizowanie dyfuzyjne

Platerowanie - proces mający na celu nałożenie powłoki metalowej dociskając do metalu podłoża w wysokiej temperaturze (najbardziej popularne jest nawalcowywanie).

Fosforanowanie

Aluminiowanie

Kadmowanie

Krzemowanie

Miedziowanie

Mosiądzowanie

Niklowanie

Ołowiowanie

Chromowanie

Cynkowanie

Cynowanie

Chromokrzemowanie

Chromianowanie

Powłoki ochronne

Powłoką ochronną jest wierzchnia warstwa materiału. Zadaniem jej, jest chronić części metalowe lub niemetalowe przed korozjami bądź innym uszkodzeniem. Powłoką metalową jest naniesiona warstwa metalu na chronione tworzywo. Powłoki różnią się sposobem nakładania i dzielimy na nakładane: elektrolitycznie, metalizacyjnie, platerowo, kontaktowo.

Powłoki tlenkowe to powłoki na metalach lub stopach, które w swym składzie mają tlenki metalu z podłoża, wytworzone naturalnie lub sztucznie.

Powłoki malarskie to powłoki na powierzchni krytego materiału mające wygląd cienkiej przyległej warstwy, powstałe przez zestalenie się ciekłego materiału malarskiego (np. farb olejnych, lakierów).

Powłoki anodowe to powłoki wykonane z metalu mniej szlachetnego niż metal chroniony w danym środowisku korozyjnym, potencjał elektrochemiczny metalu pokrywającego ma bardziej ujemny niż metal podłoża. Powłoki chronią metal zarówno mechanicznie jak i elektrochemicznie.

Powłoki katodowe to powłoki które z kolei są wykonane z metalu bardziej szlachetnego niż metal podłoża, wskutek tego potencjał elektrodowy jest bardziej dodatni położenie niż metalu chronionego. Powłoki zapewniają ochronę tylko mechaniczną i wyłącznie wtedy, gdy są one całkowicie szczelne

Powłoki chemiczne, to powłoki wytworzone podczas redukcji chemicznej z metalu lub stopu. Reduktorem przeważnie używanym jest podfosforyn sodu i zazwyczaj wytworzoną powłoką jest powłoka niklowa.

Powłoki galwaniczne, to powłoki otrzymane w czasie redukcji prądu elektrycznego (na katodzie) jonów metali do metalu, przeważnie nakładana z metalu lub stopu różnego od podłoża.

Powłoki konwersyjne to powłoki niemetalowe będące warstewkami składającymi się ze związków metali utworzone podczas obrabiania chemicznego bądź elektrochemicznego. Tymi powłokami są np.: powłoki chromianowe na cynku, kadmie, srebrze, powłoki tlenkowe na stali.

Powłoki ceramiczne są powłokami z tworzywa ceramicznego. Otrzymujemy je gdy nakładamy sproszkowane szkliwo na gotową (np. wytrawioną) powierzchnię metalu, później ogrzewając w piecu w takiej temperaturze aby szkliwo zmiękło i związało się z podłożem.