Wielkość fizyczna

Wzór

Jednostka

KINEMATYKA

Ruch jednostajny prostoliniowy przyśpieszony

a-przyspieszenie

V - zmiana prędkości

Ruch jednostajny opóźniony

Ruch jednostajny prostoliniowy

s-droga

V - prędkość

t - czas

DYNAMIKA

Pęd

ciała

Siła,

siła ciężkości

Prędkość po czasie trwania ruchu,

Droga

Wielkość fizyczna

Wzór

Jednostka

RUCH PO OKRĘGU

Prawo powszechnego ciążenia

Ruch po okręgu

MOC, PRACA, ENERGIA
Moc

Praca mechaniczna

W - praca

F - siła

s- przemieszczenie

Energia kinetyczna

Energia potencjalna

h - wysokość

Warunek równowagi dźwigni

F - wartość siły

r - długość ramion

BUDOWA MATERII
Temperatura

ºK

- temp. Kelvina

 - temp. Celsjusza

ºC

Wielkość fizyczna

Wzór

Jednostka

FALE MECHANICZNE

Związek między okresem i częstotliwością

f - częstotliwość

T - czas (okres drgań)

1 Hz

s

Długość fali

1 m

HYDROSTATYKA ORAZ AEROSTATYKA

Ciśnienie

F - siła

s - powierzchnia

Ciśnienie hydrostatyczne

d - gęstość kg/m3

h - wysokość słupa

Siła wyporu

v - objętość ciała

ELEKTROSTATYKA

Prawo Coulomba

Napięcie między dwoma ciałami

Wielkość fizyczna

Wzór

Jednostka

PRĄD STAŁY

Napięcie

W - praca

U-napięcie

q - ładunek ciała

Natężenie

Prawo Ohma

 

Opór zastępczy w połączeniu szeregowym

Opór zastępczy w połączeniu równoległym

Natężenie z prawa Kirchoffa

Praca prądu elektrycznego

U - napięcie

I - natężenie

t - czas

 

Moc odbiornika

ZJAWISKA MAGNETYCZNE

Siła elektrodynamiczna

B - indukcja

I - natężenie

l - długość przewodnika [m]

Długość fali elektromagnetycznej

 - dł. fali[m]

c - szybkość rozchodzenia się fali

f - częstotliwość

Zasada zachowania energii dla transformatora