Przedsiębiorstwo "Filip" postanowiło wykorzystać analizę CSI, aby zwiększyć konkurencyjność, czyli określić zadowolenie odbiorców z wyrobów oraz prowadzonych działań przedsiębiorstwa.

Zbadamy zespół odbiorców końcowych oraz zespół pośredników zajmujących się sprzedażą produktów firmy.

Pytania w ankiecie odnoszą się do tych zagadnień, które są najistotniejsze dla naszego przedsiębiorstwa.

Ankieta dla odbiorców wyrobów końcowych

1. Gdzie pierwszy raz usłyszała Pan/Pani o naszej marce?

a) w telewizji

b) w prasie

c) w Internecie

d) u przyjaciół

e) w radiu

f)inne

..................................................................................................................................

2. Co sądzi Pan/Pani o reklamie naszego przedsiębiorstwa w odniesieniu do pozostałych marek?

a) jest bardzo dobra

b) jest dobra

c) jest średnio dobra

d) jest zła 

e) jest bardzo zła 

3. Co sądzi Pan/Pani o cenach naszych produktów w stosunku do pozostałych cen wyrobów porównywalnych?

a) ceny są na bardzo dobrym poziomie

b)ceny są na dobrym poziomie

c)ceny są na średnio dobrym poziomie

d) ceny są na złym poziomie

e) ceny są na bardzo złym poziomie

1. Co sądzi Pan/Pani o działalności naszych serwisów na terenie Polski?

a)bardzo dobrze działają

b)dobrze działają

c)średnio dobrze działają

d)źle działają

e)bardzo źle działają

2. Czy uważa Pan/Pani, że dokumentacja przy nabywaniu produktów jest kompletna?

a)jest bardzo dobrze skompletowana

b)jest dobrze skompletowana

c)jest średnio dobrze skompletowana

d)jest źle skompletowana

e) jest bardzo źle skompletowana

2.Co sądzi Pan/Pani o stanie naszych wyrobów po dokonaniu zakupu (zabezpieczenia towaru, opakowanie)?

a)są w stanie bardzo dobrym

b)są w stanie dobrym

c)są w stanie średnio dobrym  

d)są w złym stanie

e)są w bardzo złym stanie

3. Co sądzi Pan/Pani o jakości naszych produktów w stosunku do pozostałych marek?

a)jakość jest bardzo dobra

b)dobra

c)średnio dobra

d)zła

e)bardzo zła 

Ankieta została rozdawana naszym odbiorcom przy nabywaniu wyrobów, ankietę można było również uzupełnić przez Internet. Ankieta została wypełniona przez 234 odbiorców na obszarze Polski.

Większa liczba naszych odbiorców usłyszała o naszym wyrobie w telewizji i radiu. Zdecydowaliśmy się powiększyć wydatki na reklamowanie produktu w telewizji i prasie o 30%, ponieważ z tych źródeł większość naszych odbiorców usłyszała o wyrobach.

Przeprowadzona sonda dostarczyła naszej firmie istotnych danych na temat naszego postrzegania nas w stosunku do innych przedsiębiorstw. Odpowiedzi klientów mile nas zaskoczyły, jednakże dalej będziemy starać się polepszać obraz naszej firmy w oczach klientów.

Mapa jakości dla odbiorców końcowych

Standard

SATYSFAKCJA WYSOKA

NISKA ISTOTNOŚĆ WYSOKA

-opinia klientów na temat naszej marki w stosunku do pozostałych

-cena naszych wyrobów na tle pozostałych marek

- funkcjonowanie serwisów

-pełny zestaw dokumentacji

- stan wyrobów po nabyciu

- poziom jakości produktów w stosunku do pozostałych marek

Mapa jakości dla pośredników

Komórka logistyczna

SATYSFAKCJA WYSOKA

NISKA ISTOTNOŚĆ WYSOKA

Standard

-pełny zestaw dokumentacji oraz jej poprawianie

-wykonanie zlecenia

-termin poświadczenia zleceń

-całość dostaw

-stan dostaw

Komórka sprzedaży

SATYSFAKCJA WYSOKA

NISKA ISTOTNOŚĆ WYSOKA

-opinia o propozycji elastyczność propozycji

Sekcja marketingowa

SATYSFAKCJA WYSOKA

NISKA ISTOTNOŚĆ WYSOKA

-osiągalność propozycji

-treść propozycji

-wiadomości na temat innowacji

-wiadomości na temat zmiany w propozycjach

-osiągalność surowców w postaci wydrukowanej

- osiągalność surowców w postaci komputerowej

-poziom jakości wiadomości zamieszczanych stronach internetowych

Sekcja produkcji

SATYSFAKCJA WYSOKA

NISKA ISTOTNOŚĆ WYSOKA

- poziom jakości maszyn

-budowa maszyn

-poziom jakości montowania

-czas objęty gwarancją

Po wyciągnięciu wniosków z ankiety i mapy jakości odnośnie odbiorców wyrobów finalnych, wiemy, że konieczna jest poprawa stanu wyrobów po nabyciu.

Konieczne jest ich precyzyjniejsze pakowanie i zamieszczanie ściślejszych wiadomości odnośnie wyrobu.

Budowa mapy jakości dla pośredników pozwoliła nam na dostrzeżenie słabych punktów, jakie koniecznie należy naprawić w danych sektorach. W komórce logistycznej należy ulepszyć precyzyjność oraz całkowitość dokumentacji firmy, przekazywanej pośrednikom. Więcej uwagi należy poświęcić jakości własnych propozycji, aby były elastyczniejsze i dokładniej zrobione. Nasze przedsiębiorstwo powinno w szybszy sposób przekazywać informacje o innowacjach, propozycje powinny być dostępniejsze.

W naszych sondażach w najlepszym świetle pokazała się sekcja produkcyjna, która otrzymała najwyższe noty.

ANALIZA SWOT

Silne strony

-nowoczesny park maszynowy

-niskie ceny

-zdolność szybkiego dostosowania się do potrzeb klientów

-marka

-najdłuższy na rynku okres gwarancji

-elastyczność oferty

Słabe strony

- brak pomysłu na zagospodarowanie wysokich wolnych środków pieniężnych

-słaba pozycja na rynkach środkowo europejskich(nieumiejętnie poprowadzona kampania reklamowa)

- słaby poziom zarządzania finansami

Szanse

-planowany wyrost sprzedaży w latach 2006-2010

-nowa kampania reklamowa na rynkach zagranicznych

Zagrożenia

-duża konkurencja na rynku czajników

-tanie wyroby z Chin

- wejście w życie Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w obecnym,

niekorzystnym dla producentów kształcie

- dalsze umacnianie się złotówki w latach 2005 i 2006