Transport (łac. transportare przenieść; przewieźć) - jest to zespół czynności polegający na przemieszczaniu m.in. dóbr materialnych w czasie i przestrzeni przy użyciu odpowiednich środków technicznych. Wyróżniamy dwa rodzaje transportu: wewnętrzny i zewnętrzny. Transport zewnętrzny to dostarczenie towarów do przedsiębiorstwa z zewnątrz, bądź z przedsiębiorstwa do klientów.

Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby spełniał następujące warunki:

1. Urządzenia i wyposażenie pojazdu, w szczególności zapewniające bezpieczeństwo ruchu i ochronę środowiska przed ujemnymi skutkami używania pojazdu, powinny być utrzymane w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie.

2. Urządzenia służące do łączenia pojazdu ciągnącego z przyczepa powinny zapewnić bezpieczne ciągniecie przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej przewidzianej do ciągnięcia przez ten pojazd, uniemożliwić samoczynne odłączenie Sie przyczepy oraz zapewnić prawidłowe działanie świateł i hamulców, o ile przyczepa jest w nie wyposażona.

3. Zabrania się:

a) umieszczania wewnątrz i zewnątrz pojazdu wystających spiczastych albo ostrych części lub przedmiotów, które mogą spowodować uszkodzenie ciała osób jadących w pojeździe lub innych uczestników ruchu;

b) stosowania w pojeździe przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa

na środowisko;

c) umieszczania w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie;

d) wyposażania pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenia w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia;

e) wymiany nadwozia pojazdu posiadającego numer VIN;

Każdy pojazd, raz w roku musi zostać poddany obowiązkowemu badaniu technicznemu. Upoważniony diagnosta robi dość szczegółowy przegląd samochodu. Okresowe badanie techniczne jest płatne i samochody starsze niż pięć lat muszą się na nim stawiać raz w roku. Młodsze rzadziej - w przypadku nowych pojazdów pierwsze robi się po trzech latach od momentu zarejestrowania, drugie po kolejnych dwóch. Wpis w dowodzie rejestracyjnym o wykonaniu przeglądu technicznego jest konieczny aby móc jeździć samochodem po ulicach. Lista elementów samochodu, które podlegają sprawdzeniu jest długa i rzetelnie przeprowadzony przegląd daje dobry obraz stanu technicznego pojazdu, zwłaszcza, że stacje diagnostyczne muszą być wyposażone w specjalistyczny sprzęt. Terminy konserwacji i przeglądów planowane są na podstawie:

  • dokumentacji techniczno-ruchowej / instrukcji obsługi,
  • technicznego stanu maszyn, urządzeń i instalacji,
  • posiadanych doświadczeń eksploatacyjnych,
  • planów eksploatacyjnych.

Mechanik sprawdza numery samochodu (VIN i rejestracyjny), tabliczkę znamionową, stan tablic rejestracyjnych a także to, czy jest gaśnica i trójkąt ostrzegawczy. Oględzinom podlega ogumienie i ogólny stan samochodu, np. korozja daje podstawę do nie zaliczenia przeglądu. Kontrolowane są światła, nie tylko prawidłowość świecenia ale także sposób przełączania pomiędzy poszczególnymi typami oświetlenia. Ważne są także kontrolki, np.: do świateł drogowych czy przeciwmgielnych - muszą świecić gdy światła są włączone. Szczegółowym oględzinom podlegają hamulce - stan okładzin, tarcz, bębnów, przewodów, linek itp., a na specjalnym przyrządzie sprawdzana jest siła hamowania. Podobnie jest z zawieszeniem - tzw. szarpak pozwala wychwycić nadmierne luzy, sprawdzane są także amortyzatory, układ kierowniczy. Kontrolowany jest także układ wydechowy oraz emisja zanieczyszczeń w spalinach. Jeśli w dowodzie rejestracyjnym jest wpis, że auto posiada hak holowniczy, to sprawne muszą być podłączenia świateł przyczepy do instalacji elektrycznej samochodu.

Bibliografia:

1. Informacje z serwera Instytutu Logistyki i Magazynowania

2. Ustawa o dopuszczeniu pojazdów do ruchu - rozdział 3