Na sieć Internet składa się ogromna liczba lokalnych sieci komputerowych, z których każda łączy dziesiątki lub nawet setki komputerów. Te wszystkie sieci połączono w jedną pajęczynę kabli oraz łączy satelitarnych, które oplatają całą Ziemię. Zatem można powiedzieć, iż Internet to "sieć sieci", która łączy stosunkowo nieduże sieci lokalne (regionalne) w ogólnoświatową sieć globalną.

Z początku komputery były ogromnymi maszynami, zajmującymi nieraz całe pomieszczenia, które z biegiem lat zmniejszały swoje rozmiary powiększając jednocześnie moc obliczeniową, aż stały się urządzeniami naprawdę przydatnymi, także w codziennym życiu zwykłych ludzi - wraz z edytorem tekstu oraz drukarką służyły na przykład za maszynę do pisania. W firmach, których funkcjonowanie było zbliżone do zasad wolnego rynku nieustanny nacisk na obniżanie kosztów działania firmy doprowadził do tego, iż zamiast do każdego komputera dokładać osobną drukarkę zaczęto podłączać jedną drukarkę do kilku stanowisk pracy, czego efektem była sieć LAN.

Sieci LAN umożliwiły wielu użytkownikom korzystanie z tak zwanych zasobów sieciowych, na które składają się:

 • drukarki
 • skanery
 • plotery
 • modemy i wiele innych

Te wszystkie drogie urządzenia mogły być teraz wspólnie użytkowane przez wielu pracowników. Inną zaletą sieci LAN jest to, iż zapobiegły one gwałtownemu powiększaniu rozmiarów biurek przez odciążanie ich z potencjalnych sprzętów.

Jako pierwsze doceniło korzyści płynące z sieci komputerowych wojsko, które utworzyło w początku 60 lat sieć Departamentu Obrony USA ARPA- net (dziecko firmy RAND Corporation), który łączył komputery wojskowe, wykorzystywane do ściśle tajnych zadań. Główną ideę stworzenia sieci stanowiły badania dotyczące możliwości dowodzenia oraz łączności w razie wybuchu wojny atomowej.

Na podstawie badań RAND Corporation rozpoczęto działania nad stworzeniem sieci komputerowej, która by funkcjonowała nawet w przypadku uszkodzenia jakiegoś jej fragmentu. W celu zapewnienia jak największej niezawodności zastosowano technikę określaną jako "dynamiczny wybór drogi" wyrażającą się w tym, że w przypadku przerwania jednej z linii sieci, wszystkie pozostałe połączenia są automatycznie kierowane na sprawne linie. Z drugiej strony, aby unikną możliwości zniszczenia przez wroga centrum systemu, zastosowano decentralizację polegającą na równorzędnym traktowaniu wszystkich komputerów znajdujących się w sieci.

Kolejną wykorzystaną technologią przy budowaniu sieci Internet było przesyłanie danych w pakietach - dana informacja była dzielona na niewielkie fragmenty i w takiej postaci przesyłana w miejsce przeznaczenia, gdzie z powrotem była składana w całość. Każdy pakiet posiadał informację sterującą oraz miał wbudowany mechanizm potwierdzenia faktu dotarcia do celu, przez co nawet w sytuacji chwilowego przerwania łącza informacja odnajdywała swoją drogę i była składana w odpowiedniej kolejności.

Rozwiązanie problemów związanych ze standaryzacją protokołów transmisji danych, opracowanie i wprowadzenie protokołu TCP/IP umożliwiło niemal nieograniczone użytkowanie Internetu przez niezliczoną liczbę różnych maszyn połączonych w wielu sieciach. W początku 80 lat z ARPA-net-u została wyodrębniona cywilna sieć - NSF-net, której przeznaczeniem były cele edukacyjno - naukowych. Mimo, iż akademickie środowiska za wszelką cenę starały się nie dopuścić do jej komercjalizacji, to wraz z systematycznym wzrostem przyłączanych do niej niedużych, prywatnych sieci LAN oraz coraz większymi oczekiwaniami użytkowników, fakt komercjalizacji Internetu był nieunikniony. Wprawdzie pierwsi internauci starający się zarobić pieniądze za pośrednictwem sieci spotykali się często ze sprzeciwem ze strony "internetowego światka", to jednak w końcu lat 90 sieć stała się bardzo ważnym ogniwem globalnej gospodarki.

Internetowe usługi stały się przedmiotem zainteresowań firm teleinformatycznych, a od chwili zrezygnowania rządu USA z dominującej roli NSF-netu zaczęły pojawiać się firmy określane jako Internet Service Provider, które oferowały dostęp do Internetu. Dodatkową usługą była możliwość dzierżawy miejsca na twardym dysku podłączonych do Internetu komputerów, pełniących rolę serwerów internetowych. Gwałtowny rozwój i powiększanie się liczby witryn WWW spowodował rozwój internetowej reklamy, która przyciągała ogromną liczbę użytkowników.

Te zjawiska zaczęły generować niezwykły ruch na telekomunikacyjnych łączach, do czego przyczyniła się również poczta elektroniczna (zgodna z protokołem SMTP), która dzięki niezwykle prostej i wygodnej obsłudze spowodowała, iż coraz większa liczba osób zaczynała korzystać z jej usług. Technologia kompresji plików polegająca na "ściskaniu ich" do bardzo małych rozmiarów umożliwiła transmisję dźwięków oraz obrazu (mimo to nie funkcjonuje jeszcze w sieci profesjonalny transfer video).

Sieć Internet w Polsce pojawiła się dzięki Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (w skrócie NASK), która to w roku 1991 przyłączyła swoją lokalną sieć do Internetu. Jeszcze dwa lata później sieci NASK służyły jedynie celom akademickim i niekomercyjnym w środowisku kadry naukowej oraz wąskiego grona studentów. Przełom stanowiła dopiero chwila, w której Telekomunikacja Polska zaoferowała swoim klientom komputerowy dostęp do sieci. Usługa ta uruchomiona od 1996 roku realizowana była przez sieć telefoniczną i wymagała jedynie posiadania komputera z modemem. Wystarczyło zadzwonić pod określony numer, a następnie centrale kierowały wywołanie do właściwych urządzeń, które realizowały dostęp do sieci.

Od roku 1997 istniała możliwość dostępu do Internetu poprzez cyfrowe łącza ISDN. Popyt na tę usługę był niezwykle duży, dlatego też pomimo coraz większej liczby urządzeń dostępowych w centralach telefonicznych, połączenie można było uzyskać dopiero z którąś próbą (problem ten ostatecznie zniknął w połowie 1998 roku). Z uwagi na niezwykłą prostotę oraz niewielkie koszty, ten rodzaj dostępu do Internetu jest nadal dość popularny czego dowodem mogą być kolejne numery dostępowe uruchamiane przez operatorów sieci telekomunikacyjnych.

WWW (World Wide Web) określany również jako W3, stanowi system informacyjny oparty na hipertekście, czyli protokole http (HyperText Transfer Protocol), który umożliwia użytkownikowi sieci przemieszczanie się po rożnych dokumentach, czyli nawigację po Internecie. Podstawą tego projektu było założenie, iż znakomita większość naukowych informacji (także innych) dostępna powinna być dla użytkowników z całego świata.

Obecnie, system ten nie stanowi najbardziej zaawansowanego systemu informacyjnego w Internecie, co spowodowane jest jego wielką popularnością i wiążącym się z tym dużym obciążeniem serwerów, czego wynikiem jest stosunkowo wolna praca z włączoną opcją przesyłania obrazów (tryb graficzny). Dokumenty hipertekstowe połączone są ze sobą wyselekcjonowanymi słowami, przykładowo: jeśli dany tekst zawiera niezrozumiałe wyrazy lub pojęcia, to hipertekst łączy je z innymi dokumentami stanowiącymi ich wyjaśnienie oraz szerszy opis. Zatem użytkownik dzięki wyselekcjonowaniu nieznanego pojęcia otwiera inny dokument i otrzymuje wiążący się z nim kolejny dokument (segment), który również może stanowić kolejne połączenia do dalszych wyjaśnień. Czytający nie musi znać miejsca danego dokumentu, komendy go wyświetlającej, nie musi też przeglądać go by odszukać odpowiedni paragraf. Odsyłacze zdefiniowane mogą być w tym samym dokumencie.

Zbiór różnych dokumentów to baza danych; w przypadku czytania dokumentu w systemie hipertekstowym, można by było połączyć się z całą hipertekstową siecią informacyjną zawierającą przykłady oraz łączniki do kolejnych definicji. I tak, w pierwszym z dokumentów przykładowo czytamy: WWW stanowi szeroką, opartą o hipermedia inicjatywę odbierania informacji, której celem jest powszechne udostępnianie wielkiego systemu dokumentów. Jeśli wybierzemy pojęcie: hipermedia, znajdziemy wyjaśnienie: Hipertekst to tekst o swobodnym układzie tekstowym, który nie jest skrępowany linearnością. Hypertext zawiera odwołania do kolejnych tekstów. Twórcą tego terminu jest Ted Nelson (około 1965 rok). Czytelnik kolejno może zasięgnąć teraz informacji dotyczących Teda Nelsona itd.

WWW używa hipertekstu ponad siecią, czyli łączone dokumenty znajdować się mogą w jakimkolwiek miejscu sieci. WWW obsługuje wiele formatów tekstowych różnych organizacji informacyjnych, a dzięki istniejącym protokołom (HTTP, FTP, SMTP, NNTP, TELNET i inne) umożliwia również dostęp do innych narzędzi sieciowych, przez co można szybko udostępniać niezwykle dużą liczbę danych.

Internet stanowi źródło niezliczonych informacji o charakterze kulturalnym, naukowym, prasowym i wiele innych. Jest odpowiedzią na nurtujące pytania, a w przypadku szukania wiadomości na dany temat można skorzystać z jednej z internetowych wyszukiwarek (na przykład Google czy Yahoo), gdzie wpisując odpowiednie słowa kluczowe uzyskujemy wszystkie strony je zawierające. Sieć internetowa ogromnie ułatwia pracę zarówno wielkim firmom czy koncernom, jak i zwykłym pracownikom, uczniom czy studentom.

Jedną z najczęściej wykorzystywanych usług internetowych jest poczta elektroniczna, gdyż komunikowanie się w ten sposób jest dużo sprawniejsze niż w przypadku tradycyjnych listów. Ponadto, mamy również możliwość dołączenia do każdej wiadomości różnych plików - dźwiękowych, tekstowych, niewielkich rozmiarów filmów czy teledysków. Kolejną funkcją Internetu jest możliwość "czatowania" (czyli prowadzenia rozmów i dyskusji z innymi, najczęściej nieznanymi osobami), grania w sieci, używania coraz to bardziej popularnych komunikatorów internetowych (takich jak na przykład Gadu-Gadu) pozwalających rozmawiać zarówno ze znajomymi jak i zupełnie obcymi Internautami. W sieci możemy posłuchać muzyki, oglądać filmy czy teledyski, ściągać programy i różne pliki, a nawet robić zakupy (teraz już każdy niemal asortyment - od płyt CD, ubrań, poprzez sprzęt AGD aż do żywności z dostawą do domu). Jak widać, coraz większa liczba ludzi regularnie korzysta z wymienionych usług i zapewne brak tej możliwości stanowiłby dla nich duże utrudnienie w codziennym życiu.

Jeśli chodzi o reklamę w polskiej Sieci, to mamy tu do czynienia głównie z produktowymi kampaniami promocyjnymi, które stanowią kontynuację projektów realizowanych w mediach. Najczęściej firmy ograniczają się do następującej transformacji telewizyjnych bądź prasowych reklam na internetowe ich odpowiedniki. W polskiej reklamie internetowej zauważyć można następujące tendencje rozwojowe: początki stanowiły przede wszystkim reklamy wizerunkowe (brandingowe), eksponujące głównie markę oraz logo firmy, bez realizacji krótkookresowych celów sprzedażowych. Tego typu reklama bardziej oddziałuje na emocje swoich odbiorców, a jej cel stanowi wywołanie podświadomego kojarzenia danej marki z określonymi uczuciami.

Zatem pierwszą reklamą w polskim Internecie była reklama brandingowa, ponadto często wykorzystywano także reklamy z innych środków przekazu. Taki stan rzeczy miał swoje źródła szczególnie w braku odpowiednich specjalistów na właśnie powstającym rynku reklamy internetowej, a o ile nie było łatwe stworzenie reklamy brandingowej, to dość łatwym zadaniem było przystosowanie jej do określonego medium (nie wymagało to od agencji żadnych szczegółowych analiz mierzalności jej efektów). Emitowano daną reklamę bez ograniczeń oglądalności tak zwanego cappingu, co gwarantowało znaczącą liczbę kontaktów z odbiorcą oraz umożliwiało pokazanie klientowi proste dane statystyczne w postaci liczby unikalnych użytkowników oraz średniej liczby kontaktów.

Brak możliwości mierzenia efektów internetowej reklamy stał się przyczyną błędnej oceny Sieci jako medium nieskutecznego. Wyzwaniem marketerów stało się więc stworzenie takich narzędzi i modelu biznesowego, które pozwalały w niedługim okresie czasu spowodować wzrost sprzedaży produktów oraz pokazanie swoim klientom korzyści płynących z inwestycji w Internet. W taki sposób rozpoczęła się ewolucja reklamy w prosprzedażowym kierunku. Sieć stanowi idealny rozwiązanie jeśli chodzi o wsparcie sprzedaży ze względu na:

 • niewielki czas potrzebny na poznanie szczegółów oferty
 • selekcję potrzeb
 • łatwe porównanie różnych konkurencyjnych ofert
 • wzrost racjonalności decyzji o zakupie a prze co - mniejszy dysonans pozakupowy
 • dokonanie aktu zakupu

Sieć zawiera następujące etapy standardowej formuły AIDA:

 1. Attention - uwaga
 2. Interest - zainteresowanie
 3. Desire - chęć, pożądanie,
 4. Action - czyn

Jedyny problem stanowi zatem skonstruowanie modelu, który umożliwiał by mierzenie wyników sprzedaży. Na rynku pojawiły się ostatnio narzędzia służące monitorowaniu wskaźników jakościowych (świadomość marki, kojarzenie jej itd.) oraz określaniu skuteczności wizerunkowych kampanii, co może rodzić nadzieję na rozwój tego rodzaju reklamy w polskiej Sieci. Należy jednak pamiętać, iż pomimo zastosowania tych badań oraz znajomości innych pomocnych danych, trudno określić, jak wartość marki przekłada się na przychody firmy.

W Stanach Zjednoczonych oraz w Europie Zachodniej coraz większą popularnością cieszy się bezprzewodowy dostęp do Internetu w oparciu o sieci WLAN, a niemal każdego miesiąca słyszy się o coraz to nowszych rozwiązaniach, punktach dostępu (hot spots) oraz nowych operatorach. Jeśli chodzi o punkty dostępu, ich liczbę w Europie szacuje się na około 1000 wraz z instalacjami na większości z największych lotnisk. Do operatorów Europy Zachodniej należą przede wszystkim:

  • BT (40 punktów)
  • Swisscom (20 punktów)
  • Telia Mobile (450 punktów)
  • T-Mobil (prowadzi testy na terenie Niemiec i Wielkiej Brytanii)
  • Orange (do końca roku 2003 ma zainstalować 400 punktów)

Także w naszym kraju zainteresowanie sieciami WLAN wzrasta; operatorzy sieci komórkowych zapowiadają uruchomienie kilkanaście punktów dostępu, zatem już w końcu 2003 roku bezprzewodowe szybkie łącze będzie udziałem również polskich użytkowników Internetu. WLAN zaprojektowano jako bezprzewodowe przedłużenie sieci lokalnych w korporacjach, jak się jednak okazało, WLAN można wykorzystywać do publicznych sieci telekomunikacyjnych jako technologię opartą o relatywnie niedrogą infrastrukturę. Ten rodzaj sieci swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim temu, iż:

 • pasmo to nie wymaga licencji
 • koszty jego instalacji są stosunkowo niskie
 • posiada on wysoką przepustowość

Jak twierdzą specjaliści, powyższe czynniki sprawią doprowadzą do szybkiego wzrostu rynku sieci WLAN, a brytyjska firma Analysys przewiduje, iż w roku 2006 w Europie będzie około 20 milionów użytkowników, którzy będą generować łączny przychód wysokości 3 miliardów euro.

Faktem niepodważalnym jest, iż w dzisiejszym, niezwykle szybkim trybie życia Internet jest niezbędny, gdyż przyspiesza proces zdobywania potrzebnych informacji (jest szybszy niż ma to miejsce w przypadku przeszukiwania bibliotecznych zbiorów). Wszechobecny brak czasu sprawia, że wielka część komunikacji odbywa się dzisiaj przy pomocy internetowych komunikatorów czy chatów, które umożliwiają spotkanie bez wychodzenia z domu. Niewątpliwy wkład w naszą komunikację ma również o wiele sprawniejsza od tradycyjnej - poczta elektroniczna. Dzięki Internetowi nie musimy również tracić czasu w sklepowych kolejkach. Jednak mimo tych wszystkich zalet istnieje również wiele minusów i niebezpieczeństw wiążących się z Siecią, która wielu ludziom zaczyna zastępować jakiekolwiek inne kontakty "w realu", co w krańcowych sytuacjach prowadzi do uzależnienia. Zatem, jak w przypadku wszystkich technologii, należy czerpać korzyści z tego, co Internet nam oferuje zachowując jednocześnie ostrożność i dystans w jego użytkowaniu.