Kiedy podłączysz komputer do sieci pojawi się następny problem: jak połączyć się z zewnątrz do mojej sieci? Na szczęście w Windows 98 zaimplementowano program do tego przeznaczony - Dial UP Serwer, w skrócie DUS. Za pomocą odpowiednio skonfigurowanego modemu i linii telefonicznej można udostępnić połączenie sieciowe do własnej sieci. Jeśli planujesz dostęp paru osób, na przykład dwóch, trzech, no może ośmiu, to OK. Jednak podłączanie dużej liczby użytkowników to DUS na Windows 98 nie jest dobrym pomysłem. Dedykowane do tego celu programy oferują większą więcej możliwości, większą wydajność i bezpieczeństwo.

Instalacja i konfigurowanie serwera DUS

Najpierw musisz posiadać zainstalowany w swoim komputerze modem. Następnie trzeba go odpowiednio skonfigurować. Dopiero potem konfigurujemy DUS. Jeśli w systemie nie ma DUS to trzeba go doinstalować (według wcześniej podanej procedury " Instalacja systemu W98) z panelu sterowania za pomocą zakładki Dodaj/Usuń programy wybierając go z grupy Komunikacja.

Następnie konfigurujemy serwer Dial - Up.

 • Należy otworzyć katalog Sieć Dial - Up (Dial-Up Networking).
 • Z rozwijalnego menu Połączenia trzeba wybrać Serwer Dial - Up.
 • W oknie Serwera pokażą się dwie możliwości do wyboru: Standard oraz druga z nazwą danego modemu, który jest w tym komputerze (Jeśli masz inny typ modemu będzie to wyglądało troszkę inaczej.
 • Można ustawić osobne konfiguracje dla każdego modemu niezależnie, w ten sposób, aby włączyć lub wyłączyć możliwość zdalnego dostępu z netu zaznaczając potrzebną opcję. ("Dozwolony dostęp dla wywołującego").
 • Osoba łącząca się z komputerem powinna ze względów bezpieczeństwa podawać hasło, dlatego należy przy konfiguracji zaznaczyć tą opcję ("Zmień Hasło").
 • W okienku Komentarz można wpisać opis serwera, natomiast w okienku Stan wyświetla się bieżący status połączenia Dial-Up.
 • W "Typ Serwera" należy wybrać typ połączenia, w którym będą łączyć się zdalni użytkownicy, jeśli nie masz powodów, aby wpisywać inne ustawienia, to należy wybrać - "PPP, W98,W NT 4.0, Internet".
 • W Opcjach Zaawansowanych dobrze jest zaznaczyć kompresowanie dla przyspieszenia transferu oraz szyfrowanie hasła dla poprawy bezpieczeństwa. Takie same opcje trzeba zaznaczyć na komputerze, który będzie się łączył z serwerem Dial - Up ("Włączaj kompresowanie oprogramowania").
 • Następnie trzeba zatwierdzić ustawienia.
 • W razie potrzeby można jeszcze skonfigurować ustawienia potrzebnych do pracy portów i oczywiście zatwierdzić to wszystko klikając OK.

Pojawi się nowa ikonka zatytułowana Serwer Dial - Up. Po zaznaczeniu kursorem i dwukrotnym kliknięciu otworzy się okienko konfiguracyjne naszego serwera. Natomiast w polu wyświetlającym status modemów obsługujących dostęp zdalny pojawi się napis - "Monitorowanie".

Serwer Dial - Up może już przyjmować połączenia.

Komputer, z którego się łączymy z serwerem Dial - Up nosi nazwę klienta i należy go skonfigurować z takimi ustawieniami jak serwer, w szczególności pamiętając o ustawieniu takiego samego protokołu sieciowego. Należy w tym celu otworzyć okienko właściwości otoczenia sieciowego komputera - klienta i sprawdzić ustawienia protokołu sieciowego dla każdego modemu, jaki jest zainstalowany w komputerze.

Możemy teraz sprawdzić, czy połączenie działa po prostu klikając w Dial - Up - Networking i łącząc się z serwerem naciskając na "Połącz". Powinniśmy zobaczyć go i móc przeglądać jego zasoby za pomocą zwykłego systemowego eksploratora.

Czasami szybsze rezultaty można osiągnąć wybierając z opcji Narzędzia - Znajdź - Komputer. W okienko należy wpisać nazwę komputera poprzedzoną dwoma znakami backslash (  ) i kliknąć w "Znajdź" na belce narzędziowej u góry okienka dialogowego.

Podsumowanie.

Zapoznaliśmy się już z pokaźną ilością wiedzy teoretycznej dotyczącą budowy sieci komputerowych, a także z jej składnikami. Poznaliśmy też podstawy jej projektowania .Możemy już opisywać sieć i jej składniki posługując się fachową terminologią. Terminy takie jak: topologia sieci, protokoły sieciowe, karty sieciowe, usługi sieciowe, kable sieciowe, rodzaje sieci i inne nie stanowią już dla tajemnic. Oprócz teorii umiemy także stworzyć i skonfigurować sieć lokalną stosując do niej niedrogie i szeroko rozpowszechnione części.

Znasz już także jak ustawić opcje protokołu TCP/IP, aby sieć działała. Dzięki temu znasz już podstawy działania większych sieci typu Internet czy Intranet gdzie podstawowym protokołem jest właśnie TCP/IP. Został omówiony cały proces instalacji sieci, podłączenia kabli aż do złożenia wszystkiego w działającą całość, z udostępnionymi zasobami, oraz działającym serwerem DUS.

Ćwiczenia

W podsumowaniu można powtórzyć poznaną terminologię, przeglądnąć FAQ, czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i potrenować zdobyte wcześniej umiejętności. Poprawne opisy ćwiczeń znajdują się w punkcie pt.: "Odpowiedzi".

Słowniczek

Brodcasting - Rozgłaszanie, przesyłanie danej wiadomości do wszystkich hostów sieciowych.

Dial-Up Serwer (DUS) - Jest to oprogramowanie mogące realizować i obsługiwać na danym komputerze połączenia za pomocą sieci telefonicznej Dial - Up.

Domain Name Service (DNS) - usługa, protokół sieciowy, który tłumaczy nazwy hostów w sieci na adresy IP. Bez skonfigurowania usługi DNS w ustawieniach sieciowych naszego komputera nie będziemy mogli korzystać z Internetu.

Emulator terminala - Oprogramowanie, które łączy nasz komputer ze zdalnym serwerem w trybie znakowym terminala.

Ethernet - Najczęściej obecnie używany standard sieciowy; jego odmiana występuje pod nazwą Fast-ethernet i wtedy działa z szybkością 100 Mbps lub Giga-ethernet i działa z szybkością 1Gbps.

IPX/SPX - standardowa nazwa protokołu działającego w systemie Novell - Netware.

Karta sieciowa - NIC (Network Interface Card) Sieciowy interfejs połączeniowy, zmienia typ danych wysyłanych z komputera na typ sygnałów przesyłanych za poprzez sieć.

Klient - komputer albo urządzenie, któremu serwer udostępnia daną usługę

Hub - koncentrator, urządzenie, do którego można podłączyć kilka, kilkanaście komputerów czy urządzeń sieciowych

LAN - Local Area Network, jest to lokalna sieć komputerowa, np. blokowa lub w małym biurze. Często podłączona przy pomocy rutera lub innego komputera do Internetu.

NetBEUI - Nazwa protokołu sieciowego wprowadzonego przez Microsoft, używanego dawniej w sieciach lokalnych, zwanego czasami NetBIOS

Port - określenie interfejsu służącego do podpięcia do komputera urządzeń zewnętrznych, np. myszy czy drukarki. W zależności od budowy i sposobu przesyłania danych mogą być porty szeregowe lub równoległe

Protokół - zestaw ustandaryzowanych metod porozumiewania się urządzeń sieciowych.

Serwer - komputer dużej mocy i niezawodności świadczący różne usługi, np. serwer sieciowy - usługi WWW, e-mail, FTP, firewall; serwer bazodanowy - obsługujący bazę danych i dostęp do niej.

Skrętka - pary skręconych ze sobą w określony sposób przewodów miedzianych, złożone w jeden kabel sieciowy, może być ekranowana lub nie.

TCP/IP - Transfer Control Protocol/Internet Protocol - zestaw protokołów sieciowych najczęściej obecnie używany w sieciach.

Terminal - urządzenie sieciowe, które pozwalało podłączyć się użytkownikowi do serwera i pracować na nim zdalnie. Obecnie najczęściej używa się programu emulującego terminal na komputerze PC.

Topologia - architektura sieci. Najczęściej stosowane to: gwiazda, magistrala i pierścień. Często stosuje się ich kombinację.

WAN - (Wide Area Network) - w odróżnieniu od LAN jest to sieć rozległa obejmująca duży obszar na przykład województwa, w dużych miastach może występować jej odmiana jako MAN - (Metropolitan Area Network).

Węzeł sieci - każde aktywne urządzenie sieciowe takie jak komputer, drukarka sieciowa, czy komputer pełniący rolę serwera lub stacji roboczej.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie: W swojej sieci domowej czasami nie widzę drugiego komputera, kiedy otworzę okno otoczenia sieciowego. Obydwa komputery używają tego samego protokołu (NetBeui, okablowanie zostało sprawdzone a w hubie kontrolki sieciowe są zaświecone. Nie umiem rozwiązać problemu.

Odpowiedź: Wydaje się, że sieć jest skonfigurowana poprawnie. W Windows 98, jeżeli we właściwościach sieciowych nie zaznaczymy opcji - "udostępnij drukarki albo udostępnij zasoby sieciowe" to taki problem często się pojawia. Po zaznaczeniu tych opcji problem powinien zniknąć.

Pytanie: Nie umiem sobie poradzić z konfiguracją adresów IP dla 14-tu komputerów w mojej firmie. Czy można to rozwiązać jakoś prościej?

Odpowiedz: Można do tego celu użyć protokołu NetBEUI, nadaje się on doskonale do tego typu małych sieci. Wystarczy we właściwościach sieci w polu - Identyfikator wpisać w każdym komputerze niepowtarzalną nazwę. Wtedy ustawianie numerów sieciowych TCP/IP komputerów i ich ewentualne konflikty nie będą nam przeszkadzać. Natomiast łącząc się z Internetem możesz dalej używać TCP/IP.

Pytanie: Jak należy skonfigurować protokół TCP/IP, aby połączyć się z Internetem?

Odpowiedz: Dokładne instrukcje znajdują się w rozdziale 21.

Zadania

1. W niewielkiej firmie brak jest sieci komputerowej. Jednakże jej pracownicy mają ochotę drukować dokumenty na drukarce kolegi podłączonej do jego komputera. Jakie czynności należałoby przedsięwziąć, aby rozwiązać ten problem?

2. W biurze istnieje lokalna sieć, do której chciałbyś podłączyć swój komputer. Administrator poinformował, że w tym celu należy nadać komputerowi statyczny adres: 192.168.1.15. Jakie czynności należy wykonać, aby to zrobić?

Praca z notebookiem w Windows 98.

Wielu użytkowników nie myśli na początku swojej pracy z komputerem o zdalnej pracy w terenie za pomocą notebooka. Jednakże wcześnie czy później przychodzi taki moment, że jesteśmy postawieni w sytuacji, w której musimy skonfigurować komputer, aby się połączyć z Internetem, czy podłączyć do innej sieci, lub choćby skorzystać z zasobów drugiego komputera.

Oto jak to zrobić wykorzystując:

 • Dial-Up Networking
 • Hyper Terminal
 • Aktówka
 • Zaawansowane zarządzanie mocą
 • Wykorzystanie wymiennych kart PCMCIA
 • Profile sprzętowe
 • Drukowanie zdalne
 • Wdzwanianie (Lokalizacje dzwonienia)
 • Garść dobrych rad.

Użytkownicy komputerów w czasie swoich wyjazdów służbowych są często zmuszeni samodzielnie przystosować swój notebook do pracy w sieci. Jest to często czynność stresująca, nie mówiąc już o innych aspektach podróżowania z komputerem przenośnym, takich jak przeważnie spory jego ciężar, ciągle naprężona uwaga ( czytaj - złodzieje ), wyczerpujące się w najważniejszym momencie baterie itp. W warunkach biurowych, czy domowych umieszcza się często notebooka w tak zwanej stacji dokującej i można o wiele łatwiej z niego korzystać, czy podłączać dodatkowe urządzenia, w zasadzie tak jak z komputera stacjonarnego.

W Windows 98 wprowadzono w porównaniu z poprzednimi systemami sporo udogodnień. Główne z nich to:

 • Aktówka
 • Zaawansowane zarządzanie mocą
 • Obsługa kart PCMCIA
 • Wymienne profile sprzętowe
 • Drukowanie bez podłączonej drukarki

Dial-Up Networking

Jest to usługa (w skrócie DUN) oferująca, jak sama nazwa wskazuje, dostęp do sieci Internet (i nie tylko) poprzez dzwonienie (wdzwanianie) za pomocą sieci telefonicznej, a w tym przypadku przez nasz modem, którym dysponuje notebook. Trzeba zaznaczy, że nie omawiamy tutaj łączenia się z siecią w trybie znakowym ( tzn. jako emulator terminala na PC-cie, choć to oczywiście jest także możliwe ) ale wykorzystując DUN do połączenia się z siecią poprzez modem w trybie GUI (czyli w trybie graficznym).Transfer danych jest dużo wolniejszy niż w przypadku "normalnej" sieci, no ale trudno, do przesyłania poczty lub dokumentów jest to szybkość wystarczająca.

Aby skorzystać z tej usługi musimy sprawdzić czy istnieje w naszym systemie, a jeśli nie, to musimy ją doinstalować. W grupie "Programy", podgrupie "Akcesoria" powinniśmy znaleźć zakładkę "Komunikacja", w której szukamy "Dial-Up Networking". Jeśli jest, to w porządku, w przeciwnym wypadku bierzemy się za instalację. Postępujemy analogicznie jak we wszystkich przypadkach instalowania opcjonalnych dodatków, nie uwzględnionych w pierwotnej, standardowej instalacji naszych Windows 98. Pozostała część instrukcji odnośnie instalacji opcjonalnych jest w rozdziale opisującym instalację systemu Windows 98.

Rdzeniem Dial-Up Networking jest "Połączenie". Jest w nim komplet opcji, dzięki którym możemy stać się kolejnym użytkownikiem sieci. Omówimy poniżej dwa typy połączenia: z Internetem oraz z siecią prywatną.

Połączenie z Internetem

Łączenie się użytkownika z Internetem polega na wpisaniu w opcjach mnóstwa różnych danych, z których część dostarcza nam dostawca Internetu, a część musimy znać sami. Za to później łączymy się już automatycznie. A oto potrzebne dane oraz opcje, które należy poprawnie wpisać:

 • Nazwa użytkownika
 • Hasło
 • Typ połączenia
 • Kompresja programowa
 • Szyfrowanie hasła
 • Numer telefoniczny do wydzwaniania
 • Wszystkie pozostałe polecenia
 • Statyczny, czy dynamiczny numer IP
 • Serwery nazw (DNS)
 • Możliwość korzystania z jednego lub kilku połączeń

Nazwa użytkownika, nr telefonu oraz hasło nie wymagają chyba tutaj szerszego omówienia. Przeważnie dostarcza nam je dostawca Internetu a w większości przypadków są domyślne. Po prostu wpisujemy je w odpowiednim miejscu w opcjach konfiguracji. Rodzaj połączenia, jaki wybieramy to PPP, SLIP jest starszym i już raczej nie stosowanym typem połączenia. Przeważnie obowiązuje też programowa kompresja danych. Czasami należy szyfrować hasło.

Część dostawców wymaga wpisania dodatkowych poleceń przy połączeniu modemów, zanim jeszcze połączymy się z Internetem. Czasami polecenia te mają postać skryptu tekstowego, który można na stałe wgrać, zamiast robić to ręcznie. Przeważnie przy połączeniu z Internetem dostajemy dynamicznie przydzielony na czas naszej sesji numer IP. Problem polega na tym, że nasz dostawca ma przeważnie skończoną pulę adresów IP i z niej automatycznie przydzielany jest kolejny numer dla kolejnego użytkownika, który się z nim łączy. Gdy adresów zabraknie musimy czekać aż któryś się zwolni.

Było już wcześniej wspominane, że bez usługi DNS nie można się połączyć z Internetem. Dlatego też należy sprawdzić we właściwościach sieci i we właściwościach protokołu TCP/IP czy wpisaliśmy dostarczone przez naszego dostawcę numery sieciowe serwerów DNS. Przeważnie są to dwa numery, jeden dla głównego serwera, drugi dla zapasowego.

Oprócz połączenia Dial - Up za pomocą protokołu PPP można wykorzystać technologię ISDN noszącą w Windows 98 nazwę MCA. Polega ona na tym, że do połączenia wykorzystuje się kilka linii naraz, co zwiększa transfer danych. Chcąc skorzystać z takiego typu połączenia trzeba znaleźć odpowiedniego dostawcę oferującego tego typu usługę.

Naszą pracę możemy sobie znacznie ułatwić, jeśli skorzystamy z kreatora połączeń internetowych, którego możemy znaleźć w "Programy" - "Internet Explorer".

Kreator poprowadzi nas "za rączkę" poprzez wszystkie kolejne stopnie konfiguracji połączenia.

Jak to zwykle bywa w Windows do tego samego celu możemy dojść trochę innymi drogami. Można kliknąć w "Start" - "Programy" - "Internet Explorer" - "Kreator połączeń internetowych", lub wejść do panelu sterowania, tam znaleźć ikonę "Internet", uaktywnić "Połączenie" i wydać polecenie "Połącz".

Oczywiście lista dostawców, którą wyświetli nie będzie kompletna. Należy ją uaktualnić samemu dowiadując się o to w firmach komputerowych, prasie fachowej itp.

Konfiguracja usługi Dial - Up do połączenia z Internetem:

Dotychczas omawialiśmy konfigurację sieci lokalnej za pomocą protokołów NetBeui lub TCP/IP. W takim przypadku początkowo ustalone opcje obowiązywały już później stale. Teraz natomiast korzystając z usług kilku dostawców lub zmieniając jednego na innego musimy dostosować nasze ustawienia do ich wymagań. Mając skonfigurowane tylko jedno połączenie i łącząc się co jakiś czas z innym dostawcą Internetu trzeba by było co jakiś czas "grzebać" w konfiguracji połączenia, potem przestartować kompa, a to po prostu było by kłopotliwe.

Ogólna i szczegółowa konfiguracja Dial - Up z protokołem TCP/IP

Poniższy tekst wyjaśni jak w Windows 98 należy ustawić protokół TCP/IP

 • Panel Sterowania - "Sieć"
 • Z rozwijalnej listy protokołów sieciowych wybrać - "Protokół TCP/IP" a następnie - "Karta Dial-Up"
 • Potem trzeba wybrać właściwości protokołu TCP/IP - UP
 • Domyślnie zmiany dokonane tutaj będą obowiązywać dla wszystkich połączeń Dial - Up. Często jednak dzieje się tak, że chcemy dokonać zmian tylko w stosunku do konkretnego połączenia
 • Po przyciśnięciu "OK." anulujemy zmiany we właściwościach TCP/IP oraz we "Właściwościach Sieci".

Zmiany takie zostały opisane poniżej.

Po pierwsze należy prawidłowo zainstalować w systemie nasz modem.

Następnie, dysponując stosownymi danymi, które otrzymaliśmy od naszego dostawcy internetowego możemy przystąpić do konfiguracji połączenia. W tym celu z menu Dial - Up Networking, "Połączenia" wybieramy "Utwórz nowe połączenie". W pierwszym okienku należy wpisać prostą i łatwą do zapamiętania nazwę (przeważnie wpisuje się nazwę dostawcy). Wchodząc do rozwijalnego menu, wybieramy nasz modem i po wciśnięciu "Konfiguruj" mamy do wglądu możliwe opcje do wyboru. Główne z nich to "Ogólne", "Połączenia" a także inne. Potwierdzamy wciskając "OK". Następnie naciskamy "Dalej" w okienku "Utwórz nowe połączenie". Należy wybrać numer telefoniczny pamiętając o poprawnym numerze kierunkowym a także wybrać prawidłową nazwę kraju. Następnie przycisk "Dalej" i kiedy zobaczymy końcowe okienko dialogowe należy wcisnąć "Zakończ".

Teraz po ponownym otwarciu "Dial - Up Networking" należy wcisnąć jego właściwości, w których zobaczymy ikonę naszego nowego połączenia. Zobaczymy tu teraz następujące menu: "Ogólne", "Typy serwerów", "Obsługa skryptów" i "Łącze wielokrotne". W opcjach "Ogólne" będą się znajdować wcześniej przez nas wpisane nr telefonu do wydzwaniania i nazwa naszego modemu. Czasami nie trzeba pisać numeru kierunkowego i wtedy można tą opcję skasować. W menu "Konfiguruj", w zakładce "Połącz" możemy zobaczyć właściwości naszego modemu. Konfigurujemy "Typy serwerów" przeważnie jako: PPP, Windows 98, Windows NT 4.0, Internet. W "Opcje zaawansowane" można wyłączyć "Zaloguj się", jednakże dobrze wiedzieć czy nasz dostawca od nas tego wymaga. Tak samo należy postąpić w przypadku "Włącz kompresję" i "Szyfrowanie hasła". W okienku protokoły należy uaktywnić jedynie protokół TCP/IP. Następnie należy wpisać przydzielony nam numer IP, a jeśli nie przydzielono go nam trzeba zaznaczyć "Adres IP przypisany do serwera". Podobnie postępujemy w przypadku serwerów nazw DNS. Należy zaznaczyć "Używaj kompresji nagłówka protokołu IP", a jeśli w naszej sieci jest adres bramy internetowej to wpisujemy go, w przeciwnym przypadku należy użyć bramy domyślnej. Czasami dostawca Internetu wymaga "odpalenia" skryptu przed otwarciem połączenia. Często jest to plik tekstowy zawierający polecenia dla modemu. Możemy użyć opcji wskazującej położenie tego pliku na dysku, aby się automatycznie ładował przy każdym połączeniu. W opcjach "Łącze wielokrotne" możemy wybrać do połączeń wielokrotne łącza, jeśli posiadamy dodatkowe urządzenia, chcemy je użyć, i oczywiście jeżeli nasz dostawca je obsługuje. Na samym końcu wciskamy "OK", w ten sposób kończąc konfiguracje i ustanawiając nowe połączenie. Gratulacje!

Kiedy będziemy chcieli połączyć się z Internetem należy po prostu kliknąć dwa razy na ikonie naszego połączenia. Wyświetli się okienko "Połącz się". Jeśli chcemy, to możemy w tym momencie zmienić nazwę użytkownika, na taką jaka się nam podoba. Przy następnym połączeniu nie będzie to już potrzebne gdyż nazwa zostanie zapamiętana przez system. Przy wpisywaniu hasła można skorzystać z opcji zapamiętywania go przez system. Wtedy nie musimy go wpisywać za każdym razem. Zmiany jak zwykle potwierdzamy "OK".

Podłączanie się do sieci prywatnej przebiega niemal tak samo jak do Internetu. Mogą wystąpić inne opcje w ustawieniach protokołów sieciowych oraz trochę innej konfiguracji.

Połączenie możemy przećwiczyć bazując na danych, przekazanych przez administratora i na usłudze serwera Dial - Up Networking, którego instalację omówiono już wcześniej.

 • Otwieramy Dial-Up Networking.
 • Połączenia a następnie Utwórz nowe połączenie
 • Podajemy nazwę
 • Wybieramy żądany modem
 • Konfigurujemy modem, o ile istnieje taka potrzeba
 • Dalej
 • Numer kierunkowy oraz numer dostawcy
 • Wybór kraju
 • Dalej
 • Zakończ
 • Właściwości nowego połączenia
 • Właściwości wybierania
 • Używaj numeru kierunkowego (opcjonalne).