System dziesiętny

System ten składa się z dziesięciu cyfr takich jak: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.

Jeśli chcemy używając tego systemu zapisać jakąś liczbę musimy zrobić to w taki sposób, aby ani jedna z tych liczb nie była większa od 9. Chcąc zapisać w tym systemie liczbę 274 trzeba ją pierwsze rozpisać na

200 + 70 + 4. Pomimo takiego rozpisania i tak liczby 200 oraz 70 są za duże dla tego systemu, dlatego należy je zapisać jako potęgi liczby 10 w następujący sposób: 4*100 + 7*101 + 2*102.

W ten sposób możliwe jest w systemie 10 zapisanie liczby 274.

System ósemkowy

Jak sama nazwa wskazuje w systemie tym występuje tylko osiem cyfr i są to: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz 7. Jego sposób działania podobny jest do systemu dziesiętnego wspomnianego wyżej. Po 0 jest 1, po 1 mamy 2, po 2 występuje 3, po 3 jest 4, po 4 mamy 5, po 5 natomiast 6, po 6 kolej na 7, ale po 7 jest już 10 - gdyby był to system dziesiętny byłoby to 8.

Chcąc w tym systemie zapisać liczbę 14 (jeśli w dziesiętnym to 12) należy rozpisać to następująco:

4*1 + 8*1 z czego otrzymamy 4 + 8 = 12. Jest to inaczej 4*80 + 1*81.

System binarny - dwójkowy

Z kolei ten system składa się tylko z dwóch cyfr - 0 i 1. Jego działanie jest identyczne jak wyżej wymienionych już dwóch systemów. Dla przykładu można wziąć z systemu dziesiętnego parę pierwszych liczb

i spróbować zamienić na system binarny, czyli dwójkowy. Liczba 0 jest pierwsza w systemie dziesiętnym

i znana także w systemie binarnym, podobna sytuacja dotyczy liczby 1, więc możemy i ją wykorzystać.

Jednak kolejna cyfra jaką jest 2 nie jest już rozpoznawalna w tym systemie, dlatego trzeba ją zamienić analogicznie do systemu ósemkowego, więc w systemie binarnym liczba 2 będzie miała postać - 10. Następne liczby, tj. 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 w systemie tym będą miały postać: 3-11, 4-100, 5-101, 6-110, 7-111, 8-1000 oraz

9-1001.

Bit - to pojęcie występujące także w tym systemie. Jest to najmniejsza jednostka informacji, która pozwala nam określić jeden z dwóch stanów, który przyjął dany układ oraz jednocześnie bit, oznaczany przez "b", jest najmniejszą jednostką jakiej używa się w informatyce.

Przyjmuje on dwie wartości:

  • 0 - tzn., że napięcie nie występuje albo jest niskie
  • 1 - tzn., że napięcie jest wysokie.