Personalpronomen - zaimek osobowy

N. ich du er sie es wir ihr sie Sie

G. meiner deiner seiner ihrer seiner unser eurer ihrer Ihrer

D. mir dir ihm ihr ihm uns euch ihnen Ihnen

A. mich dich ihn sie es uns euch sie Sie

Possesivpronomen - zaimek dzierżawczy

Maskulinum

Sg. Pl.

ich mein Hund meine Hunde

du dein Hund deine Hunde

er sein Hund seine Hunde

sie ihr Hund ihre Hunde

es sein Hund seine Hunde

wir unser Hund unsere Hunde

ihr euer Hund eure Hunde

sie ihr Hund ihre Hunde

Sie Ihr Hund Ihre Hunde

Femininum

Sg. Pl.

ich meine Katze meine Katzen

du deine Katze deine Katzen

er seine Katze seine Katzen

sie ihre Katze ihre Katzen

es seine Katze seine Katzen

wir unsere Katze unsere Katzen

ihr eure Katze eure Katzen

sie ihre Katze ihre Katzen

Sie Ihre Katze Ihre Katzen

Neutrum

Sg. Pl.

ich mein Schaf meine Schafe

du dein Schaf deine Schafe

er sein Schaf seine Schafe

sie ihr Schaf ihre Schafe

es sein Schaf seine Schafe

wir unser Schaf unsere Schafe

ihr euer Schaf eure Schafe

sie ihr Schaf ihre Schafe

Sie Ihr Schaf Ihre Schafe

Präpositionen - przyimki

DATIV

ab (od - w przyszłości)

aus (z, ze)

außer (oprócz)

bei (u, przy, koło)

entgegen (wbrew, naprzeciw)

gegenüber (naprzeciw)

gemäß (zgodnie z)

mit (z kimś)

nach (po, do, według)

seit (od kiedyś)

von (od, z, o)

zu (do)

zufolge (według)

AKKUSATIV

bis (aż do)

durch (przez)

entlnag (wzdłuż)

für (dla, za)

gegen (przeciwko, około)

ohne (bez)

um (wokół, dokoła, o)

wider (przeciwko, wbrew)

GENITIV

anläßlich (z okazji)

anstatt, statt (zamiast)

aufgrund (na podstawie)

außerhalb (na zewnątrz)

betreffs (odnośnie)

hinsichtlich (ze względu)

infolge (wskutek)

innerhalb (w ciągu)

seitens (ze strony)

trotz (mimo)

während (podczas)

wegen (z powodu)

zugunsten (na korzyść)

Akkusativ lub Dativ

an (przy, na, w)

auf (na - poziom)

hinter (za)

in (we wnętrzu, do, za)

neben (obok)

über (nad)

unter (pod, pośród)

vor (przed)

zwischen (między)