PRZYIMKI, KTÓRE ŁĄCZĄ SIĘ Z DATIVEM:

aus - z (skądś; dotyczy miejsca, np. z pracy;)

z.B. Er geht aus der Arbeit. (die Arbeit=Nominativ => der Arbeit=Dativ)

bei - u (kogoś, np. u przyjaciół), przy

z.B. Der Supermarkt steht bei der Schule. (die Schule=Nominativ => der Schule=Dativ)

z.B. Sie wohnt bei den Freunden. (die Freunde=Nominativ => den Freunden=Dativ)

nach - po (dotyczy czasu, np. po tygodniu), do

z.B. Ich habe mit Martha nach einer Woche gesprochen.

zu - do (odnosi się do osób)

z.B. Wir gehen zu unserer Oma.

gegenüber - naprzeciwko, względem [stoi po rzeczowniku, do którego się odnosi]

z.B. Die Kirche steht der Schule gegenüber.

seit - od (odnosi się do czasu, tylko teraźniejszości i przeszłości)

z.B. Er arbeitet in der Firma seit einem Monat.

mit - z (także w znaczeniu 'środka')

z.B. Wir fahren mit dem Bus.

z.B. Er schreibt mit dem Bleistift.

von - od

z.B. Er hat das Buch von seiner Mutter bekomen.

PRZYIMKI, KTÓRE ŁĄCZĄ SIĘ Z AKKUSATIVEM:

um - o (o godzinie), wokół, dookoła

z.B. Das Kind läuft um den Stuhl.

z.B. Ich komme um 3 Uhr.

durch - przez

z.B. Das Mädchen geht durch den Wald.

für - dla, za

z.B. Die Mutter macht das für die Kinder.

ohne - bez

[rzeczownik występuje bez rodzajnika]

z.B. Ich fahre an die See ohne Eltern.

entlang - wzdłuż

[wystepuje po rzeczowniku, do którego się odnosi]

z.B. Wir gehen den Fluss entlang.

gegen - przeciw, przeciwko, do czasu, około

z.B. Er ist die ganze Zeit gegen mich.

PRZYIMKI ŁĄCZĄCE SIĘ Z PRZYPADKAMI DATIV LUB AKKUSATIV:

Przyimków, które łączą się z Dativem, używamy w zdaniach, które odpowiadają na pytania - wo? (gdzie?); - wann? (kiedy?); również w zdaniach z czasownikami, takimi jak: wisieć, stać, siedzieć, leżeć itp.

Przyimków, które łączą się z Akkusativem, używamy w zdaniach, które odpowiadają na pytania - wohin? (dokad?); również w zdaniach z czasownikami, takimi jak: iść, biec, skakać, przychodzić, siadać, stawiać, zawieszać, kłaść itp.

Oto te przyimki:

an - na, przy

auf - na (powierzchni)

hinter - za

in - w, do, za

neben - obok

über - nad

unter - pod

vor - przed

zwischen - pomiędzy

Er sucht nach dem Heft.

Er hängt das Bild an die Wand.

Das Bild hängt an der Wand.

Ich sitze auf dem Stuhl.

Er setzt sich auf den Stuhl.