1. Aller Anfang ist schwer - każdy początek jest trudny
 1. Aller guten Dinge sind drei - do trzech razy sztuka
 1. Alles hat seite Zeit - wszystko ma swój czas; wszystko w swoim czasie
 1. Alle Wage führen nach Rom - wszystkie drogi prowadzą do Rzymu
 1. Alte Liebe vostet nicht - stara miłość nie rdzewieje
 1. Auge um Auge, Zahn um Zahn - oko za oko, ząb za ząb
 1. Borgen macht Sorgen - dobry zwyczaj, nie pożyczaj
 1. Das Ei will klüger sein als die Henne - jajko chce być mądrzejsze od kury
 1. Der Appetit kommt beim Essen - apetyt wzrasta w miarę jedzenia
 1. Der erste Schritt ist der schwerste - pierwszy krok jest najtrudniejszy
 1. Der Mench denkt und Gott lenkt - człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi
 1. Der Teufel ist nicht so schwarz, wie man ihn malt - nie taki diabeł straszny, jak go malują
 1. Der Werk heiligt die Mittel - cel uświęca środki