NAZWA

BUDOWA CZASU

BUDOWA STR. BIERNEJ

1. PRESENT SIMPLE

Os.+ bezokl. (3 os.=s)

Os. + is/are + III k.

2. PRESENT CONTINOUS

Os. + is/are +....ing

Os. + is/are + being + III k.

3. PAST SIMPLE

Os. + II k.

Os. + was/were + III k.

4. PAST CONTINOUS

Os. + was/were + ....ing

Os.+ was/were+ being + III k.

5. PRESENT PERFECT

Os. + has/have +III k.

Os.+ has/have+ been+ III k.

6. PRESENT PERFECT CONTINOUS

Os.+ has/have+ been+ ...ing

Os.+ has/have+ been+being+ III k.

7. PAST PERFECT

Os.+ had+ III k.

Os.+ had+ been+ III k.

8. PAST PERFECT CONTINOUS

Os.+ had+ been+ ....ing

Os.+ had+ been+ III k.

9. FUTURE SIMPLE

Os.+ will+ bezokl.

Os.+ will+ be+ III k.

10. FUTURE IN THE PAST

Os.+ would/should+ bezokl.

Os.+ would/should+ be+ III k.

11. FUTURE PERFECT

Os.+ will+ have+ III k.

Os.+ will+ have+ been+ III k.

12. FUTURE PERFECT IN THE PAST

Os.+ would+ have+ III k.

Os.+ would+ have+ been+IIIk

13. CZASOWNIKI MODALNE

Os.+ czas. mod.+ bezokl.

Os.+ czas. mod.+ bezokl.+ III k.