Mimo, że uczymy się języka angielskiego już od podstawówki, to wciąż zdarza nam  się popełniać błędy gramatyczne. Często używamy złego czasu, który kompletnie zmienia wymowę naszej wypowiedzi. Jak temu zaradzić? Poniżej przedstawiamy kilka przydatnych wskazówek, dzięki którym łatwiej zapamiętasz, kiedy używa się konkretnego czasu.

 Present Simple:

 Jest to czas teraźniejszy prosty. Używamy go, gdy mówimy o:

 • czynnościach regularnych, powtarzających się i rutynowych
 • stanach i czynnościach stałych
 • cechach i opisach ludzi oraz przedmiotów
 • znanych prawdach lub faktach
 • czymś, co miało oficjalnie ustalony termin, rozkład, harmonogram
 • uczuciach

 Najczęstsze wyrażenia związane z czasem Present Simple:

 • often, usually, always, never, ever, rarely, seldom, frequently, sometimes
 • every day, once a week, 4 times a year

 Przykładowe zdania:

 • I play the guitar
 • Children like sweets
 • She is beautiful
 • The train leaves at 9

 Present Continuous:

 Present Continuous to obok Present Simple najczęściej używany czas w języku angielskim. Jest to tak zwany teraźniejszy ciągły. Używamy go, gdy mówimy o:

 • czynności, która dzieje się w chwili mówienia
 • stanch chwilowych, które odbiegają od normy
 • trendach i procesach, które zmieniają się w ostatnim czasie
 • planach na niedaleką przyszłość

 Najczęstsze wyrażenia związane z czasem Present Continuous:

 • now, at the moment, at present

 Przykładowe zdania:

 • It`s raining
 • My mum is cooking now
 • He`s coming home tonight

 Present Perfect:

 Jest czas, który sprawia każdemu najwięcej problemów. Łączy on przeszłość z teraźniejszością. Używamy go, gdy mówimy o:

 • czynności, która rozpoczęła się w przeszłości i trwa do chwili obecnej
 • czynności, która się dopiero zakończyła, ale nie wiemy dokładnie kiedy
 • skutkach, które widoczne są w danej chwili
 • czynnościach, które się zakończyły, ale nie mamy podanej konkretnej daty

 Najczęstsze wyrażenia związane z czasem Present Perfect:

 • since, for, already, just, never, before

 Przykładowe zdania:

 • I`ve already seen this movie
 • I have never been to Australia
 • He`s gone to Brazil

 Present Perfect Continuous:

 Jest to czas bardzo podobny do Present Perfect, z tą różnicą, że jest to forma ciągła, w której główny nacisk kładzie się na długość i czas wykonywanej czynności. Używamy go,  gdy mówimy o:

 • czynności, która rozpoczęła się w przeszłości i trwa do chwili obecnej
 • skutkach, które są widoczne lub odczuwalne w danej chwili

 Najczęstsze wyrażenia związane z czasem Present Perfect Continuous:

 • since, for, already, just, never, before

 Przykładowe zdania:

 • I have been watching TV since 2 p.m.
 • It has been raining for two hours
 • She has been working really hard recently