Tenses= czasy gramatyczne

Tenses, which are used to speak about the present.

Present Simple

Zastosowanie:

- ten  czas Czas jedna z podstawowych (obok przestrzeni) kategorii organizujących świat przedstawiony w dziele literackim. Porządkuje ona zdarzenia pod względem chronologicznym na różnych poziomach utworu, np. ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich umożliwia mówienie o rutynowych regularnych czynnościach oraz stanach w teraźniejszości.

I live in Krakow. - Mieszkam w Krakowie

She reads many different books. - Ona czyta wiele różnych książek.

You look pretty. - Wyglądasz pięknie.

They love each other. - Oni się kochają.

Present Continuous

Zastosowanie:

 • ten czas służy do mówienia o czynnościach i zdarzeniach, dziejących się w chwili mówienia.

You are cooking a supper now. - Gotujesz kolację teraz.

My mother is reading a newspaper at the moment. - Moja mama Mama E. Nesbit Pięcioro dzieci i coś, bohaterka epizodyczna; przyjeżdża wraz z dziećmi, ale z powodu choroby babci wraca do Londynu; kobieta-generał, bardzo energiczna i zdecydowana.
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
czyta gazetę w tym momencie.

Tenses used to speak about the past.

Present Perfect

Zastosowanie:

 • ten czas umożliwia komunikowanie o zdarzeniach i czynnościach, które wydarzyły się w przeszłości, ale nie znamy lub nie interesuje nas konkretny moment, kiedy się zdarzyły.

I have been to  Paris Paris W. Szekspir Romeo i Julia, bohater epizodyczny; młody szlachcic, zakochany w Julii; PARYS
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
three times. - Byłam w Paryżu trzy Trzy Trójka symbolizuje Boga, bóstwo, świętość, trójcę, sacrum, harmonię, siłę, Słońce, owocowanie, wzrost, rozwój, medytację, szczęście, świadomość.
W różnych kulturach liczbę ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
razy.

 • mówimy o zdarzeniach lub czynnościach, które zdarzyły się w przeszłości, ale mają silny wpływ na teraźniejszość.

She has been accepted to the university. - Ona dostała się na uniwersytet. (I teraz może tam studiować.)

 • do mówienia o czynnościach i stanach, które rozpoczęły się w przeszłości, ale wciąż trwają lub skończyły się bardzo niedawno.

She has worked there since 1990. - Ona pracuje tam od 1990 roku.

I have been a teacher for 30 years. - Jestem nauczycielem od 30 lat.

Present Perfect Continuous

Zastosowanie:

 • tego czasu używamy podobnie, jak Present Perfect, jednak w tym wypadku większe znaczenie ma trwanie i ciągłość czynności, o której mówimy. Najcześciej uzywamy tutaj takich czasowników, które odnoszą się do czynności ciągłych, jak: live, work, stay, wait itp.

They have been working in a garden for the whole afternoon. - Oni pracowali w ogrodzie przez całe popołudnie.

I have been staying in this hotel for a month. - Mieszkałam/mieszkam w tym hotelu od miesiąca.

 • jego użycie oznacza na ogół, że dana czynność wciąż trwa.

I have been writing a book. (Pisałam/piszę książkę.)

 • używając go, zwracamy uwagę głównie na czynność, a nie na efekt.

They have been having a dinner for two hours. - Oni jedli/jedzą obiad od dwóch godzin.

 • kiedy chcemy powiedzieć o czynności powtarzającej się.

They have been meeting each other for two years. - Oni się spotykają od dwóch lat.

Past Simple

Zastosowanie:

 • tego czasu używamy mówiąc o zdarzeniach i czynnościach z przeszłości, które wydarzyły się i zakończyły w konkretnym, znanym nam momencie.

I went to the cinema yesterday. - Poszedłem do kina wczoraj.

 • kiedy mówimy o przeszłych zdarzeniach regularnie się powtarzających.

They went to college in London. - Oni chodzili do college'u w Londynie.

Past Continuous

Zastosowanie:

 • tego czasu używamy do mówienia o czynnościach przeszłych, ciągłych, które trwały przez określony czas lub były tłem innych istotnych wydarzeń.

I was watching a film yesterday from 7 to 9 o'clock. - Wczoraj od 7 do 9 oglądałem film.

Past Perfect

Zastosowanie:

- tego czasu używamy do mówienia o czynnościach zaprzeszłych, które wydarzyły się w przeszłości, przed innym przeszłym wydarzeniem.

I had prepared a delicious dinner before she arrived. - Przygotowałem pyszny obiad, zanim ona przyjechała.