Precyzja - typ relacji między tekstem, a czymś jeszcze

to co pomyślane -> to co napisane

Jakie są intencje autora? Co jest w tekście?

---> taka relacja między tekstem, a zamysłem to zgodność

  • jednoznaczność
  • dokładność

I Dokładność =/= ogólnikowość

  • Uporządkowanie hierarchiczne słów (zakres słowa: pies -> jamnik, treść słowa: pies -> zwierzę)
  • Synonimy: wybór synonimu najbliższego sytuacji

II Jednoznaczność

  • Słowo w tekście ma być jednoznaczne
  • Należy uważać na wieloznaczność słów (polisenia)
  • Każde słowo ma znaczenie główne i poboczne!
  • Relacje między znaczeniami (podobieństwa,  przyległości)
  • Znaczenie dosłowne, a przenośne