Etapy powstawania tekstu dziennikarkiego

1) Prace przygotowawcze

Należy rozpoznać sytuację komunikacyjną, czyli odpowiedzieć na pytania: kto? do kogo? po co?  w jakim celu?

Kto?

  • Kim jestem dla tekstu?
  • Autokreacja,  rola twórcy (ekspert? czy „jeden z was”?

Do kogo?

  • wyobrażony czytelnik (jego wiedza, kompetencja językowa, zainteresowania etc.)

Po co?

  • By poinformować, nakłonić, zabawić, dostarczyć przeżyć estetycznych

Okoliczności?

  • Musimy założyć, że są niesprzyjające

--> Następnie formułujemy temat.

Teza = temat + stanowisko autora

2)  Praca z materiałem

  • zbieranie materiału
  • selekcjonowanie go
  • porządkowanie

3)  Plan tekstu

4) Pisanie:

  • Tekst ma mieć wstęp, środek, koniec
  • Ma być całościowy, hierarchiczny, strukturalny

5) Korekta