1. Jak zdefiniować wolność.

2. Wolność jednostki i wolność narodu.

3. Temat wolności w literaturze.

5. Wolność a sztuka.

6. Poczucie wolności.

Zastanawiam się jak rozumieć słowo wolność. Okazuje się, że w tym przypadku jest prawdopodobnie tyle definicji, ilu ludzi o nią zapytamy. Dla każdego człowieka znaczy ona coś troszkę innego.

Myślę jednak, iż każdy zgodzi się ze mną, że słowem ,,wolny" możemy określić człowieka, który ma prawo do swobodnego mówienia o własnych poglądach, odczuciach, emocjach i opiniach na każdy temat.

Dziś taka wolność jest dla nas czymś oczywistym. Mamy to szczęście, że w naszym kraju nie obowiązują surowe prawa, zakazujące np.: krytyki złych posunięć ludzi u władzy.

Niestety nie zawsze i nie wszystkie narody, taka wolnością mogły się cieszyć. Przypomnijmy choćby historię naszego kraju, który za sprawa zaborców zniknął z map Europy na całe 123 lata, a w zaledwie 20 lat po odzyskaniu niepodległości, musiał zmierzyć się z kolejnym okupantem - hitlerowskimi Niemcami.

W tych czasach słowo ,,wolność" nabierało szczególnego znaczenia. Oznaczało coś najbardziej zakazanego i jednocześnie najbardziej pożądanego.

Walka o wolność narodu znalazła swoje odzwierciedlenie w literaturze. Zwłaszcza w dziełach polskich romantyków. Utwory takie jak III część Dziadów A. Mickiewicza, Konrad Wallenrod tegoż samego autora, czy Kordian Juliusza Słowackiego, poruszały problem walki o niepodległość.

Literatura poruszała też nieraz problem wolności jednostki w państwie totalitarnym. Moim zdaniem, najdoskonalszym przykładem tego typu powieści jest tekst G. Orwella: Rok 1984.

Również w sztuce pojęcie wolności artysty znaczy bardzo wiele. Jeżeli nie jest on zniewolony przez narzucone mu formy, może tworzyć nowe, zaskakujące i piękne dzieła. Warunkiem sztuki prawdziwej i rzeczywiście wyrażającej emocje twórcy, jest właśnie jej wolność.

Ale słowo wolność ma też jeszcze inne, może bardziej prozaiczne znaczenie. Mówimy, że czujemy się wolni za każdym razem kiedy nic nie ogranicza naszych ruchów, ani nie krępuje myśli. Czując taką swobodę, czujemy właśnie wolność.